610074

08-06-2561 ศึกษาดูงาน สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ปวช.1

Posted on 12-June-2018 13:47 PM

รายละเอียด

610073

05-06 มิถุนายน 2561 โครงการสร้างอาชีพใหม่และพัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน

Posted on 12-June-2018 13:47 PM

รายละเอียด

610072

02-06-2561 ประชุมผู้ปกครอง

Posted on 06-June-2018 17:09 PM

รายละเอียด

610071

30-05-2561 งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา

Posted on 06-June-2018 16:26 PM

รายละเอียด

610070

21-29 พฤษภาคม 2561 อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ

Posted on 30-May-2018 15:35 PM

รายละเอียด

610069

25-05-2561 ร่วมพิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน

Posted on 28-May-2018 16:13 PM

รายละเอียด

610068

26-27 พฤษภาคม 2561 ออกหน่วยบริการ ครั้งที่ 5-6

Posted on 28-May-2018 16:12 PM

รายละเอียด

610067

26-05-2561 ปลูกต้นไม้แม่แจ่ม

Posted on 28-May-2018 16:11 PM

รายละเอียด

610066

25-05-2561 เข้าร่วมอบรมเศรษฐกิจพอเพียง

Posted on 28-May-2018 16:10 PM

รายละเอียด

610065

20-05-2561 ออกหน่วยบริการชุมชน

Posted on 22-May-2018 10:45 AM

รายละเอียด

610064

19-05-2561 ออกหน่วยบริการชุมชน

Posted on 22-May-2018 10:42 AM

รายละเอียด

610063

16-05-2561 ยินดีต้อนรับครูใหม่

Posted on 22-May-2018 10:37 AM

รายละเอียด

610062

15-05-2561 ต้อนรับคณะดูงานจาก วษท.เชียงราย

Posted on 22-May-2018 10:36 AM

รายละเอียด

610061

15-05-2561 บรรยากาศวันเปิดภาคเรียน 1/2561

Posted on 22-May-2018 10:35 AM

รายละเอียด

610060

14-05-2561 ปฐมนิเทศนักเรียนก่อนออกฝึกงาน

Posted on 15-May-2018 15:23 PM

รายละเอียด

610059

13-05-2561 ออกหน่วยบริการ Fixit Center

Posted on 15-May-2018 15:21 PM

รายละเอียด

610058

12-05-2561 พิธีเปิดศูนย์ Fixit Center ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2561

Posted on 15-May-2018 15:21 PM

รายละเอียด

610057

10-11 พฤษภาคม 2561 เข้าค่ายคุณธรรม นักเรียน นักศึกษา 2561

Posted on 15-May-2018 15:21 PM

รายละเอียด

610056

10-05-2561 ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561

Posted on 15-May-2018 15:20 PM

รายละเอียด

610055

01-04 พฤษภาคม 2561 ศึกษาดูงานระยอง-ชลบุรี

Posted on 06-May-2018 01:51 AM

รายละเอียด