630082

วันที่ 9 กันยายน 2563 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาดูงานเรื่องการจัดการขยะชุมชน

Posted on 13-September-2020 17:58 PM

รายละเอียด

630081

วันที่ 9 กันยายน 2563 โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงธุรกิจสุขภาพและการแพทย์

Posted on 13-September-2020 17:55 PM

รายละเอียด

630080

วันที่ 9 กันยายน 2563 โครงการอบรมภาวะผู้นำ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

Posted on 13-September-2020 17:53 PM

รายละเอียด

630079

3 กันยายน 2563 ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV ตามนโยบายความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Posted on 13-September-2020 17:48 PM

รายละเอียด

630078

วันที่ 3 กันยายน 2563

Posted on 13-September-2020 17:46 PM

รายละเอียด

630077

วันที่ 2 กันยายน 2563 โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย

Posted on 13-September-2020 17:42 PM

รายละเอียด

630076

วันที่ 2 กันยายน 2563 การประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/2563

Posted on 13-September-2020 17:36 PM

รายละเอียด

630075

วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ยินดีต้อนรับ นายมิตรจิตร ทะโรงอาด รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา ในโอกาสเข้าฝึกประสบการณ์ในตำแหน่งผู้อำนวยกา

Posted on 13-September-2020 17:31 PM

รายละเอียด

630074

วันที่ 17-21 สิงหาคม 2563 การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการใช้งานและซ่อมบำรุงแขนกลสำหรับงานอุตสาหกรรม สำหรับครูอุตสาหกรรม

Posted on 13-September-2020 17:27 PM

รายละเอียด

630073

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 ให้การต้อนรับ นายสกุลชัย ลัพกิตโร ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและรายงานผล สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา

Posted on 28-August-2020 10:50 AM

รายละเอียด

630072

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 ดำเนินโครงการอบรมสมาชิกใหม่องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2563

Posted on 28-August-2020 10:43 AM

รายละเอียด

630071

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 การแสดงหลีดมือเพลงมาร์ชวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง และระบำสี่ภาค ในงาน "สืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ของดีอำเภอจ๋อมตอง" ประจำปี 256

Posted on 28-August-2020 10:38 AM

รายละเอียด

630070

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เข้าร่วมการจัดนิทรรศการงาน "สืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ของดีอำเภอจ๋อมตอง"

Posted on 28-August-2020 10:31 AM

รายละเอียด

630069

Posted on 28-August-2020 10:29 AM

รายละเอียด

630068

วันที่ 22 สิงหาคม 2563 นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร ครู วิทยาลัยการอาชีพจอมทองเข้าร่วมงานมุทิตาจิต

Posted on 28-August-2020 10:17 AM

รายละเอียด

630067

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 การจัดการประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Posted on 28-August-2020 10:12 AM

รายละเอียด

630066

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 ประเมินแผนธุรกิจ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร

Posted on 28-August-2020 10:08 AM

รายละเอียด

630065

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำหลักสูตรทักษะอาชีพ โรงเรียนพื้นที่นำร่องนวัตกรรมการศึกษา

Posted on 28-August-2020 10:01 AM

รายละเอียด

630064

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 ชมรมวิชาชีพการบัญชี ดำเนินโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ และการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้

Posted on 28-August-2020 09:56 AM

รายละเอียด

630063

วันที่ 17 สิงหาคม 2563 พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

Posted on 28-August-2020 09:52 AM

รายละเอียด
Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong