620008

16-01-2562 กิจกรรมงานอาชีวะสัมพันธ์ อศจ.เชียงใหม่

Posted on 25-January-2019 14:29 PM

รายละเอียด

620007

14-01-2562 นายประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการ คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Posted on 25-January-2019 15:16 PM

รายละเอียด

620006

14-01-2562 นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ คณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายประชาคม  จันทรชิต  รองเลขาธิการฯ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ

Posted on 25-January-2019 15:06 PM

รายละเอียด

620005

13-01-2562 นายประชาคม  จันทรชิต  รองเลขาธิการฯ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ

Posted on 25-January-2019 14:54 PM

รายละเอียด

620004

29-12-2561 โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2562

Posted on 11-January-2019 14:39 PM

รายละเอียด

620003

05-06 มกราคม 2562 สอนอาชีพ โรงเรียนแม่แจ่ม

Posted on 11-January-2019 14:33 PM

รายละเอียด

620002

09-01-2562 ประชุมการเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนายกรัฐมนตรี

Posted on 11-January-2019 14:32 PM

รายละเอียด

620001

27-12-2561 เปิดศูนย์อาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่

Posted on 03-January-2019 15:59 PM

รายละเอียด

610153

09-12-2561 อาชีวะอาสากิจกรรมปั่นจักรยาน “bike อุ่นไอรัก”

Posted on 20-December-2018 15:45 PM

รายละเอียด

610152

3-7 ธันวาคม 2561 งานมหกรรมอาชีวศึกษาภาคเหนือ ครั้งที่ 30

Posted on 20-December-2018 15:40 PM

รายละเอียด

610151

04-12-2561 วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 9

Posted on 20-December-2018 15:39 PM

รายละเอียด

610150

26-12-2561 สุขสันต์วันปีใหม่

Posted on 28-December-2018 10:50 AM

รายละเอียด

610149

28-11-2561 วันวชิราวุธ

Posted on 30-November-2018 15:31 PM

รายละเอียด

610148

23-11-2561 พิธีไหว้สาพระเจ้าอินทวิชยานนท์

Posted on 30-November-2018 15:30 PM

รายละเอียด

610147

22-11-2561 กิจกรรมสืบสานป๋าเวณียี่เป็ง

Posted on 30-November-2018 15:29 PM

รายละเอียด

610146

12-15 พ.ย. 2561 ฝึกอบรม หลักสูตรเตรียมพื้นผิวและพ่น

Posted on 30-November-2018 15:29 PM

รายละเอียด

610145

21-11-2561 ประเมิน อวท. ระดับภาค ภาคเหนือ

Posted on 30-November-2018 15:24 PM

รายละเอียด

610144

20-11-2561 ตรวจสุขภาพ นักเรียนระดับชั้น ปวช.3

Posted on 30-November-2018 15:28 PM

รายละเอียด

610143

12-11-2561 ประเมิน อวท. ระดับจังหวัด

Posted on 20-November-2018 16:03 PM

รายละเอียด

610142

9-11 พ.ย. 2561 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ

Posted on 20-November-2018 16:03 PM

รายละเอียด