630013

ต้อนรับว่าที่รองผู้อำนวยการดิถี วงศ์สวาสดิ์ เข้าฝึกประสบการณ์รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

Posted on 26-June-2020 15:04 PM

รายละเอียด

630012

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโลนา โควิด วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

Posted on 25-June-2020 17:42 PM

รายละเอียด

630011

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 บริษัทสยามนิสสันเชียงใหม่ ได้มอบสีพ่นรถยนต์ให้กับ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

Posted on 09-June-2020 20:09 PM

รายละเอียด

630010

วันที่ 1-5 มิถุนายน 2563 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

Posted on 08-June-2020 15:09 PM

รายละเอียด

630009

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินจากอำเภอจอมทอง มาประเมินกิจการ/กิจกรรมตามมาตรการผ่อนปรนตามมาตรการป้องกันโร

Posted on 08-June-2020 15:11 PM

รายละเอียด

630008

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง มอบหน้ากากเฟสชิลด์ และอุปกรณ์จ่ายเจลล้างมือแบบใช้เท้าเหยียบ เป็นอุปกรณ์การแพทย์ให้กับ รพ.สต.บ้านดอนชัย ,

Posted on 29-May-2020 09:25 AM

รายละเอียด

630007

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง มอบหน้ากากเฟสชิลด์ และอุปกรณ์จ่ายเจลล้างมือแบบใช้เท้าเหยียบ เป็นอุปกรณ์การแพทย์ให้กับ รพ.สต แท่นดอกไม้ ,

Posted on 27-May-2020 19:50 PM

รายละเอียด

630006

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง มอบหน้ากากเฟสชิลด์ และอุปกรณ์จ่ายเจลล้างมือแบบใช้เท้าเหยียบ เป็นอุปกรณ์การแพทย์ให้กับทีมแพทย์จากโรงพยาบา

Posted on 25-May-2020 22:48 PM

รายละเอียด

630005

วันที่ 7 เมษายน 2563 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง และ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ หน้ากากเฟสชิลด์ หน้ากากอนามัย ให้กับทางโรงพยาบาลจอมทอง

Posted on 21-May-2020 10:41 AM

รายละเอียด

630004

วันที่ 13 เมษายน 2563 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ร่วมกับภาคประชาชนสนับสนุนสิ่งของต่างๆ ในการปฏิบัติงานดูแลประชาชนและการแก้ไขปัญหาไฟป่าของเจ้าหน้าที่อุทยาน

Posted on 21-May-2020 08:30 AM

รายละเอียด

630003

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง มอบอุปกรณ์จ่ายแอลกอฮอล์เจล แบบใช้เท้าเหยียบ สแตนเลสคลุมศีรษะคนไข้ ขณะวางยาสลบ หน้ากากผ้าและหน้ากากพลาสติก

Posted on 21-May-2020 08:15 AM

รายละเอียด

630002

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินการจัดการอบรมการใช้แอพลิเคชั่นของ Google Hangout Meets และ Google Classroom

Posted on 20-May-2020 21:02 PM

รายละเอียด

630001

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ชมรมผู้ปกครองและครู

Posted on 19-May-2020 15:35 PM

รายละเอียด

620101

9,11-10-2562 การแข่งขันการควบคุมหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ

Posted on 18-October-2019 09:42 AM

รายละเอียด

620100

13-10-2562 พิธีวางพวงมาลาถวายบังคม และพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

Posted on 18-October-2019 09:40 AM

รายละเอียด

620099

8,10-10-2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ณ ปุณยมันตรา รีสอร์ท จ.เชียงราย

Posted on 18-October-2019 09:38 AM

รายละเอียด

620098

07-10-262 ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

Posted on 18-October-2019 09:37 AM

รายละเอียด

620097

23-34-09-2562 Chiangmai Showcase 2019

Posted on 26-September-2019 11:46 AM

รายละเอียด

620096

25-09-2562 โครงการสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา

Posted on 26-September-2019 11:43 AM

รายละเอียด

620095

17-19-09-2562 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล ประจำปีการศึกษา 2562

Posted on 26-September-2019 11:40 AM

รายละเอียด
Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

www.facebook.com/ciceccm