600028

สืบสานประเพณีสงกรานต์สรงน้ำพระรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ ประจำปี 2560

Posted on 13-April-2017 11:15 AM

รายละเอียด

600027

โครงการอาชีวะอาสารณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560

Posted on 11-April-2017 15:08 PM

รายละเอียด

600026

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์

Posted on 11-April-2017 15:06 PM

รายละเอียด

600025

สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวิทยาลัย ฯ

Posted on 11-April-2017 15:05 PM

รายละเอียด

600024

งานชุมนุมลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๙ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

Posted on 05-April-2017 23:58 PM

รายละเอียด

600023

โครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพครูอาชีวศึกษาในสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ 2560

Posted on 05-April-2017 22:31 PM

รายละเอียด

600022

โครงการฝึกอบรมอาชีพ งานติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

Posted on 05-April-2017 22:28 PM

รายละเอียด

600021

โครงการนิเทศส่งเสริมสมรรถนะด้านการวิจัยของครู

Posted on 05-April-2017 22:24 PM

รายละเอียด

600020

พิธีลงนามความร่วมมือจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย

Posted on 05-April-2017 22:18 PM

รายละเอียด

600019

โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา

Posted on 05-April-2017 22:15 PM

รายละเอียด

600018

โครงการอบรมจัดทำแผนการเรียนรู้ฐานสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ

Posted on 22-March-2017 22:11 PM

รายละเอียด

600017

๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ร่วมเดินขบวนแห่หิรัญบัฏ

Posted on 22-March-2017 22:05 PM

รายละเอียด

600016

๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ มอบรางวัลการประกวดโครงการวิชาชีพ

Posted on 22-March-2017 21:55 PM

รายละเอียด

600015

พิธีรับใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

Posted on 09-March-2017 19:56 PM

รายละเอียด

600014

การอาชีพจอมทองปริทรรศน์ CICEC Open House 2017

Posted on 17-February-2017 00:36 AM

รายละเอียด

600013

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา2559

Posted on 08-February-2017 12:06 PM

รายละเอียด

600012

๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

Posted on 08-February-2017 11:40 AM

รายละเอียด

600011

การประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย ประจำ 2560

Posted on 08-February-2017 11:39 AM

รายละเอียด

600010

๒๘ มกราคม ๒๕๖๐ อบรมการเสริมสร้างคุณธรรม

Posted on 08-February-2017 11:36 AM

รายละเอียด

600009

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Posted on 26-January-2017 19:17 PM

รายละเอียด