610034

01-03-2561 พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา

Posted on 07-March-2018 11:43 AM

รายละเอียด

610033

26-02-2561 โครงการสัมมนาทางวิชาการ มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า

Posted on 07-March-2018 11:42 AM

รายละเอียด

610032

21-02-2561 ประกวดโครงการวิชาชีพ

Posted on 26-February-2018 23:53 PM

รายละเอียด

610031

20-02-2561 มอบโล่รางวัล การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน

Posted on 20-February-2018 14:41 PM

รายละเอียด

610030

19-02-2561 งานเปิดบ้านวิชาการ รร.อมก๋อยวิทยาคม

Posted on 20-February-2018 14:40 PM

รายละเอียด

610029

19-02-2561 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ อำเภอจอมทอง

Posted on 20-February-2018 14:40 PM

รายละเอียด

610028

17-02-2561 English Camp 2018

Posted on 20-February-2018 14:39 PM

รายละเอียด

610027

16-02-2561 เข้าร่วมโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ

Posted on 16-February-2018 15:37 PM

รายละเอียด

610026

14-02-2561 ปัจฉิมนิเทศและแนะแนวการศึกษา

Posted on 16-February-2018 15:36 PM

รายละเอียด

610025

13-02-2561 โครงการเวทีแลกเปลี่ยนหลังออกฝึกงาน ระบบทวิภาคี

Posted on 16-February-2018 15:35 PM

รายละเอียด

610024

07-02-2561 ร่วมงานผ้าฝ้ายจอมทอง

Posted on 16-February-2018 15:34 PM

รายละเอียด

610023

07-02-2561 CICEC Open House 2018

Posted on 16-February-2018 15:27 PM

รายละเอียด

610022

29 ม.ค. ถึง 01 ก.พ. 2561 แข่งขันหุ่นยนต์ ABU

Posted on 07-February-2018 14:54 PM

รายละเอียด

610021

31-01-2561 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนสาขาช่างเชื่อม

Posted on 31-January-2018 16:07 PM

รายละเอียด

610020

29-01-2561 ศึกษาดูงานสาขาวิชาการท่องเที่ยว

Posted on 31-January-2018 16:06 PM

รายละเอียด

610019

29-01-2561 ต้อนรับคณะดูงานจาก วก.ท่าแซะ จ.ชุมพร

Posted on 31-January-2018 16:04 PM

รายละเอียด

610018

19-01-2561 เหลือง-แสดเกมส์ ครั้งที่ 18

Posted on 25-January-2018 22:17 PM

รายละเอียด

610017

18-01-2561 ประเมินมาตรฐานลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ

Posted on 25-January-2018 22:15 PM

รายละเอียด

610016

16-01-2561 วันครู ครั้งที่ 62

Posted on 18-January-2018 21:07 PM

รายละเอียด

610015

16-01-2561 แสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการฯ

Posted on 18-January-2018 21:05 PM

รายละเอียด