610101

08-08-2561 ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

Posted on 10-August-2018 15:55 PM

รายละเอียด

610100

08-08-2561 การทำกระถางต้นไม้จากยางรถยนต์

Posted on 10-August-2018 15:54 PM

รายละเอียด

610099

03-08-2561 อบรมแผนธุรกิจ

Posted on 08-August-2018 00:25 AM

รายละเอียด

610098

03-08-2561 ร่วมถ่ายทำสารคดี

Posted on 08-August-2018 00:23 AM

รายละเอียด

610097

02-08-2561 ประเมินโรงเรียนคุณธรรม

Posted on 08-August-2018 00:23 AM

รายละเอียด

610096

23 ก.ค.- 3 ส.ค. 2561 เข้าค่ายนักศึกษาวิชาทหาร

Posted on 08-August-2018 00:23 AM

รายละเอียด

610095

28-07-2561 พิธีถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10

Posted on 08-August-2018 00:22 AM

รายละเอียด

610094

26-07-2561 พิธีลงนามถวายพระพร รัชกาลที่ 10

Posted on 26-July-2018 16:16 PM

รายละเอียด

610093

26-07-2561 ถวายเทียนจำนำพรรษา (วัดพระธาตุศรีจอมทอง-วัดน้ำต้อง)

Posted on 26-July-2018 16:14 PM

รายละเอียด

610092

25-07-2561 ถวายเทียนจำนำพรรษา

Posted on 26-July-2018 16:13 PM

รายละเอียด

610091

24-07-2561 ศึกษาดูงาน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Posted on 26-July-2018 16:12 PM

รายละเอียด

610090

18-07-2561 วันภาษาไทยและรำลึกสุนทรภู่

Posted on 25-July-2018 09:36 AM

รายละเอียด

610089

07-09 กรกฎาคม 2561 อบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (รุ่นที่ 2)

Posted on 11-July-2018 13:56 PM

รายละเอียด

610088

06-07-2561 พิธีมอบประกาศนียบัตรนักศึกษาทวิภาคี รุ่นที่ 2

Posted on 11-July-2018 13:56 PM

รายละเอียด

610087

5-6 กรกฎาคม 2561 การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับจังหวัด

Posted on 11-July-2018 13:55 PM

รายละเอียด

610086

4/07/61 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

Posted on 04-July-2018 16:58 PM

รายละเอียด

610085

27-06-2561 โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยภายในสถานศึกษา

Posted on 02-July-2018 12:19 PM

รายละเอียด

610084

26-06-2561 วันต่อต้านยาเสพติดโลก

Posted on 02-July-2018 12:19 PM

รายละเอียด

610083

22-24 มิถุนายน 2561 อบรมโครงการเยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 3

Posted on 02-July-2018 12:17 PM

รายละเอียด

610082

21-06-2561 พิธีไหว้ครู ครอบครูช่าง

Posted on 02-July-2018 12:17 PM

รายละเอียด