620054

31-05-2562 วันงดสูบบุหรี่โลก 2562

Posted on 24-June-2019 11:35 AM

รายละเอียด

620053

29-05-2562 กิจกรรมปลูกต้นไม้ จำนวน 290 ต้น เนื่องโอกาสมหามงคล

Posted on 24-June-2019 11:33 AM

รายละเอียด

620052

29-05-2562 ตลาดนัด Afternoon Market

Posted on 24-June-2019 11:31 AM

รายละเอียด

620051

22-05-2562 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

Posted on 24-May-2019 14:14 PM

รายละเอียด

620050

17-05-2562 พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในสัปดาห์วันวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ.2562

Posted on 24-May-2019 14:13 PM

รายละเอียด

620049

13-05-2562 ยินดีต้อนรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

Posted on 24-May-2019 14:10 PM

รายละเอียด

620048

10-052562 โครงการสองล้อสร้างฝันปั่นเพื่อน้องผู้ยากไร้ ประจำปี 2562

Posted on 24-May-2019 14:09 PM

รายละเอียด

620047

09-05-2562 โครงการอบรมศาสตร์พระราชาสู่คุณธรรมอัตลักษณ์สถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

Posted on 24-May-2019 14:08 PM

รายละเอียด

620046

09-05-2562 โครงการปฐมนิเทศ และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562

Posted on 24-May-2019 14:07 PM

รายละเอียด

620045

08-05-2562 โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

Posted on 24-May-2019 14:04 PM

รายละเอียด

620044

06-05-2562 พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Posted on 08-May-2019 11:36 AM

รายละเอียด

620043

04-05-2562 พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

Posted on 08-May-2019 14:00 PM

รายละเอียด

620042

07-05-2562 ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพิธีบรมราชาภิเษกฯ

Posted on 08-May-2019 14:00 PM

รายละเอียด

620041

03-05-2562 ครงการ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ

Posted on 08-May-2019 14:05 PM

รายละเอียด

620040

30-04-2562 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนเพื่อเร่งรัดความสำเร็จ

Posted on 08-May-2019 14:03 PM

รายละเอียด

620039

23-04-2562 นิเทศติดตามนักเรียน นักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

Posted on 08-May-2019 13:43 PM

รายละเอียด

620038

17-04-2562 พิธีสระเกล้าดำหัว

Posted on 08-May-2019 13:47 PM

รายละเอียด

620037

08-05-2562 โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

Posted on 08-May-2019 13:59 PM

รายละเอียด

620036

03-04-2562 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำสื่อการเรียนรู้และบทเรียนออนไลน์

Posted on 08-May-2019 11:34 AM

รายละเอียด

620035

11-04-2562 โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562

Posted on 08-May-2019 11:45 AM

รายละเอียด
Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

www.facebook.com/ciceccm