600153

8-11 ธันวาคม ทัศนศึกษา วัด-เวียง-วัง

Posted on 22-December-2017 23:36 PM

รายละเอียด

600152

14-12-2560 สอบสัมภาษณ์นักศึกษา

Posted on 22-December-2017 23:36 PM

รายละเอียด

600151

13-12-2560 กิจกรรมทำปุ๋ยหมัก ชมรมวิชาชีพการบัญชี

Posted on 22-December-2017 23:35 PM

รายละเอียด

600150

7-8 ธันวาคม 2560 นิเทศนักเรียนสาขางานตัวถังและสี ครั้งที่ 1

Posted on 22-December-2017 23:34 PM

รายละเอียด

600149

05-12-2560 ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

Posted on 08-December-2017 14:58 PM

รายละเอียด

600148

06-12-2560 ศึกษาดูงาน วอศ.เชียงใหม่

Posted on 08-December-2017 14:57 PM

รายละเอียด

600147

06-12-2560 ร่วมแสดงความยินดีกับ นางภัทรานิษฐ์ หมื่นเรือคำ

Posted on 08-December-2017 14:55 PM

รายละเอียด

600146

04-12-2560 เลี้ยงส่งครูภัทรานิษฐ์

Posted on 08-December-2017 14:50 PM

รายละเอียด

600145

04-12-2560 วันชาติไทย

Posted on 08-December-2017 14:11 PM

รายละเอียด

600144

29-11-2560 แสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่

Posted on 08-December-2017 14:09 PM

รายละเอียด

600143

24-11-2560 สอบพนักงานราชการ

Posted on 27-November-2017 22:00 PM

รายละเอียด

600142

23-11-2560 ประเพณีไหว้สา เจ้าพ่ออินทนนท์

Posted on 27-November-2017 21:59 PM

รายละเอียด

600141

22-11-2560 ปล่อยพันธุ์ปลา

Posted on 27-November-2017 21:58 PM

รายละเอียด

600140

25-11-2560 งานรวมพลังเทคโนโลยี 4.0

Posted on 27-November-2017 21:57 PM

รายละเอียด

600139

23-24 พฤศจิกายน 2560 แข่งขันทักษะพื้นฐานและสิ่งประดิษฐ์

Posted on 27-November-2017 21:55 PM

รายละเอียด

600138

22-11-2560 ประเมิน อวท.

Posted on 27-November-2017 21:50 PM

รายละเอียด

600137

14-11-2560 ร่วมลงนามความร่วมมือ เพื่อจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี

Posted on 21-November-2017 19:07 PM

รายละเอียด

600136

21-11-2560 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับจังหวัด

Posted on 21-November-2017 17:43 PM

รายละเอียด

600135

15-11-2560 ประชุมผู้ปกครอง 1-2560

Posted on 21-November-2017 17:33 PM

รายละเอียด

600134

การประชุมวิชาการระดับ อศจ.

Posted on 21-November-2017 17:05 PM

รายละเอียด