600133

ป๋าเวณียี่เป็ง ปี้น้องการอาชีพจ๋อมตอง

Posted on 31-October-2017 09:23 AM

รายละเอียด

600132

26-10-2560 พิธีถวายดอกไม้จันทน์

Posted on 27-October-2017 11:08 AM

รายละเอียด

600131

25-10-2560 พิธีรับเครื่องหมายแบดจ์ ลูกเสือจิตอาสา

Posted on 27-October-2017 11:08 AM

รายละเอียด

600130

25-10-2560 สอบลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ)

Posted on 27-October-2017 11:07 AM

รายละเอียด

600129

25-10-2560 ต้อนรับครูใหม่

Posted on 25-October-2017 11:21 AM

รายละเอียด

600128

24-10-2560 มอบดอกไม้จันทน์ และวัสดุอุปกรณ์การประดิษฐ์จำนวน 2,000 ชุด

Posted on 25-October-2017 11:20 AM

รายละเอียด

600127

23-10-2560 วันปิยมหาราช

Posted on 25-October-2017 11:08 AM

รายละเอียด

600126

18-10-2560 จิตอาสา ถวาย ร.9

Posted on 20-October-2017 14:05 PM

รายละเอียด

600125

17-10-2560 สอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง

Posted on 20-October-2017 14:05 PM

รายละเอียด

600124

17-10-2560 อำเภอยิ้ม บ้านผาหมอน

Posted on 20-October-2017 14:04 PM

รายละเอียด

600123

16-10-2560 อบรมระยะสั้นสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Posted on 20-October-2017 14:03 PM

รายละเอียด

600122

13-10-2560 พิธีบำเพ็ญกุศล ครบ 1 ปี วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

Posted on 20-October-2017 14:02 PM

รายละเอียด

600121

12-10-2560 จิตอาสา ออกหน่วยอาชีวบริการ

Posted on 20-October-2017 14:01 PM

รายละเอียด

600120

09-10-2560 ลงนาม MOU สาขางานตัวถังและสีรถยนต์

Posted on 20-October-2017 14:00 PM

รายละเอียด

600119

ปลูกดอกดาวเรือง

Posted on 05-October-2017 10:26 AM

รายละเอียด

600118

อบรมโปรแกรมบัญชีสหกรณ์

Posted on 05-October-2017 10:25 AM

รายละเอียด

600117

อบรมหลักสูตร รการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร

Posted on 05-October-2017 10:24 AM

รายละเอียด

600116

การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

Posted on 05-October-2017 10:23 AM

รายละเอียด

600115

วันธงไตรรงค์

Posted on 05-October-2017 10:22 AM

รายละเอียด

600114

โครงการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาปี พ.ศ.2561-2563

Posted on 05-October-2017 10:22 AM

รายละเอียด