610041

02-04-2561 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

Posted on 08-April-2018 00:45 AM

รายละเอียด

610040

01-04-2561 เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ รร.สองแคววิทยาคม

Posted on 08-April-2018 00:45 AM

รายละเอียด

610039

22-24 มีนาคม 2561 ศึกษาดูงาน

Posted on 28-March-2018 09:35 AM

รายละเอียด

610038

21-03-2561 ออกหน่วยบริการอำเภอยิ้ม

Posted on 22-March-2018 10:06 AM

รายละเอียด

610037

14-03-2561 รับรายงานตัวนักเรียน รอบปกติ

Posted on 22-March-2018 10:05 AM

รายละเอียด

610036

09-03-2561 รับโล่ปรกาศเกียรติคุณ กองลูกเสือดีเด่น

Posted on 13-March-2018 21:01 PM

รายละเอียด

610035

02-03-2561 ประเมินลูกเสือ-เนตรนารี ระดับภาค

Posted on 07-March-2018 11:44 AM

รายละเอียด

610034

01-03-2561 พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา

Posted on 07-March-2018 11:43 AM

รายละเอียด

610033

26-02-2561 โครงการสัมมนาทางวิชาการ มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า

Posted on 07-March-2018 11:42 AM

รายละเอียด

610032

21-02-2561 ประกวดโครงการวิชาชีพ

Posted on 26-February-2018 23:53 PM

รายละเอียด

610031

20-02-2561 มอบโล่รางวัล การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน

Posted on 20-February-2018 14:41 PM

รายละเอียด

610030

19-02-2561 งานเปิดบ้านวิชาการ รร.อมก๋อยวิทยาคม

Posted on 20-February-2018 14:40 PM

รายละเอียด

610029

19-02-2561 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ อำเภอจอมทอง

Posted on 20-February-2018 14:40 PM

รายละเอียด

610028

17-02-2561 English Camp 2018

Posted on 20-February-2018 14:39 PM

รายละเอียด

610027

16-02-2561 เข้าร่วมโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ

Posted on 16-February-2018 15:37 PM

รายละเอียด

610026

14-02-2561 ปัจฉิมนิเทศและแนะแนวการศึกษา

Posted on 16-February-2018 15:36 PM

รายละเอียด

610025

13-02-2561 โครงการเวทีแลกเปลี่ยนหลังออกฝึกงาน ระบบทวิภาคี

Posted on 16-February-2018 15:35 PM

รายละเอียด

610024

07-02-2561 ร่วมงานผ้าฝ้ายจอมทอง

Posted on 16-February-2018 15:34 PM

รายละเอียด

610023

07-02-2561 CICEC Open House 2018

Posted on 16-February-2018 15:27 PM

รายละเอียด

610022

29 ม.ค. ถึง 01 ก.พ. 2561 แข่งขันหุ่นยนต์ ABU

Posted on 07-February-2018 14:54 PM

รายละเอียด