620076

24-0072562 สาขาวิชาการบัญชี ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2562

Posted on 09-August-2019 16:21 PM

รายละเอียด

620075

24-07-2562 วันภาษาไทยแห่งชาติและรำลึกสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2562

Posted on 09-August-2019 16:22 PM

รายละเอียด

620074

17-07-2562 การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 14

Posted on 09-August-2019 16:23 PM

รายละเอียด

620073

18-08-2562 นิเทศการเรียนการสอน โรงเรียนเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)

Posted on 22-July-2019 09:15 AM

รายละเอียด

620072

15-07-2562 ประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562

Posted on 22-July-2019 09:15 AM

รายละเอียด

620071

1-07-2562 ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

Posted on 22-July-2019 09:14 AM

รายละเอียด

620070

10-07-2562 นักศึกษาฝึกสอนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอิเล็คทรอนิคส์กุ้ยหลิน ประเทศจีน

Posted on 12-July-2019 09:11 AM

รายละเอียด

620069

1-07-2562 วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562

Posted on 08-July-2019 10:57 AM

รายละเอียด

620068

25-06-2562 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สาธารณรัฐประชาชนจีน

Posted on 08-July-2019 10:56 AM

รายละเอียด

620067

17-06-2562 การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

Posted on 08-July-2019 10:54 AM

รายละเอียด

620066

26-06 -2562 โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

Posted on 26-June-2019 16:12 PM

รายละเอียด

620065

26-06-2562 วันต่อต้านยาเสพติดโลก ภายใต้แนวคิดและคำขวัญ “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด”

Posted on 26-June-2019 16:07 PM

รายละเอียด

620064

20-06-2562 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

Posted on 24-June-2019 12:01 PM

รายละเอียด

620063

17-06-2562 โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ปีงบประมาณ 2562 ประจำศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

Posted on 24-June-2019 11:54 AM

รายละเอียด

620062

14-06-2562 โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ครั้งที่ 29

Posted on 24-June-2019 11:51 AM

รายละเอียด

620061

12-06-2562 โครงการพัฒนาองค์ความรู้การใช้ภาษาต่างประเทศ

Posted on 24-June-2019 11:50 AM

รายละเอียด

620060

12-06-2562 ประเมินผลการดำเนินงาน ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคเหนือ

Posted on 24-June-2019 11:46 AM

รายละเอียด

620059

8-06-2562 ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

Posted on 24-June-2019 11:44 AM

รายละเอียด

620058

6-06-2562 ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

Posted on 24-June-2019 11:41 AM

รายละเอียด

620057

3-06-2562 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

Posted on 24-June-2019 11:40 AM

รายละเอียด
Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong