600093

อบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี Express ตามโครงการพัฒนาทักษะ นักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี

Posted on 30-August-2017 05:46 AM

รายละเอียด

600092

ต้อนรับและมอบของที่ระลึกให้แก่ครูผู้ช่วย 4 ท่าน

Posted on 30-August-2017 05:45 AM

รายละเอียด

600091

ต้อนรับคณะดูงานจาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ และมอบของที่ระลึกให้แก่ครูผู้ช่วย

Posted on 30-August-2017 05:42 AM

รายละเอียด

600090

โครงการศึกษาดูงานแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

Posted on 25-August-2017 14:36 PM

รายละเอียด

600089

ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

Posted on 25-August-2017 14:36 PM

รายละเอียด

600088

ปลูกดอกดาวเรืองร่วมกับชุมชน

Posted on 25-August-2017 14:20 PM

รายละเอียด

600087

โครงการอบรมการใช้หญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ

Posted on 25-August-2017 14:13 PM

รายละเอียด

600086

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

Posted on 17-August-2017 15:23 PM

รายละเอียด

600085

พิธีประดับแถบสองสี เตรียมลูกเสือวิสามัญ

Posted on 17-August-2017 15:11 PM

รายละเอียด

600084

การต้อนรับคณะกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

Posted on 17-August-2017 14:51 PM

รายละเอียด

600083

วันแม่แห่งชาติ ณ หอประชุมอำเภอจอมทอง

Posted on 15-August-2017 09:01 AM

รายละเอียด

600082

พิธีถวายพระพร วันแม่แห่งชาติ

Posted on 11-August-2017 14:09 PM

รายละเอียด

600081

โครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้านวิชาชีพ & Big Cleaning day

Posted on 10-August-2017 10:57 AM

รายละเอียด

600080

การศึกษาดูงานของแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Posted on 09-August-2017 16:05 PM

รายละเอียด

600079

โครงการธรรมยาใจ

Posted on 09-August-2017 15:47 PM

รายละเอียด

600078

ร่วมเลี้ยงส่ง พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดี

Posted on 08-August-2017 12:18 PM

รายละเอียด

600077

เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ ที่ว่าการอำเภอจอมทอง

Posted on 29-July-2017 09:37 AM

รายละเอียด

600076

พิธีถวายพระพรชัยมงคล รัชกาลที่ 10

Posted on 27-July-2017 16:54 PM

รายละเอียด

600075

วันภาษาไทยและรำลึกสุนทรภู่

Posted on 27-July-2017 16:54 PM

รายละเอียด

600074

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย

Posted on 27-July-2017 16:53 PM

รายละเอียด