600073

อบรมการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี

Posted on 27-July-2017 16:52 PM

รายละเอียด

600072

โครงการอบรมศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการใหม่และการเขียนแผนธุรกิจ

Posted on 24-July-2017 11:28 AM

รายละเอียด

600071

โครงการธุรกิจออนไลน์

Posted on 24-July-2017 11:26 AM

รายละเอียด

600070

เข้าร่วมพิธีเปิดงาน การประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย

Posted on 24-July-2017 11:05 AM

รายละเอียด

600069

โครงการรักปลอดภัย อย่าไว้ใจเอดส์

Posted on 24-July-2017 11:03 AM

รายละเอียด

600068

ถวายเทียนจำนำพรรษา

Posted on 24-July-2017 11:01 AM

รายละเอียด

600067

เข้าร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก

Posted on 06-July-2017 16:53 PM

รายละเอียด

600066

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

Posted on 06-July-2017 16:51 PM

รายละเอียด

600065

โครงการสร้างสำนึกพลเมือง

Posted on 06-July-2017 16:49 PM

รายละเอียด

600064

การประชุมครูแนะแนว สพป. เชียงใหม่ เขต 6

Posted on 06-July-2017 16:48 PM

รายละเอียด

600063

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอจอมทอง

Posted on 06-July-2017 16:46 PM

รายละเอียด

600062

หน่วยศึกษานิเทศก์การจัดการเรียนการสอน

Posted on 06-July-2017 16:41 PM

รายละเอียด

600061

25-06-2560 บริการประชาชนวัดท่าหลุก (Fix it center Thailand 4.0)

Posted on 26-June-2017 12:21 PM

รายละเอียด

600060

Fix It Center Thailand 4.0 ณ ร้านค้ารัฐวิสาหกิจตำบลข่วงเปา และศูนย์เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

Posted on 26-June-2017 12:20 PM

รายละเอียด

600059

อบรมงานประกันคุณภาพฯ ออนไลน์

Posted on 26-June-2017 12:19 PM

รายละเอียด

600058

โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในวิทยาลัยฯ

Posted on 26-June-2017 12:18 PM

รายละเอียด

600057

โครงการจัดประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2560

Posted on 21-June-2017 13:41 PM

รายละเอียด

600056

ร่วมแสดงความยินดีกับ นายวินัย จันทรานาค

Posted on 21-June-2017 13:39 PM

รายละเอียด

600055

ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการสอนแบบเทคโนโลยีเฉพาะทาง ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

Posted on 21-June-2017 13:38 PM

รายละเอียด

600054

การเสวนาแนวทางการพัฒนาวิทยาลัยการอาชีพจอมทองสู่ความเป็นเลิศ เพื่อก้าวสู่ Thailand 4.0

Posted on 19-June-2017 10:25 AM

รายละเอียด