620023

12-03-256 2รับรายงานตัวรอบปกติ (รอบที่1) นักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

Posted on 12-March-2019 15:35 PM

รายละเอียด

620022

09-03-2562 โครงการสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดย วิทยากรจิตอาสา ๙๐๔

Posted on 12-March-2019 15:35 PM

รายละเอียด

620021

06-03-2562 วิทยาลัยการอาชีพจอมทองที่ได้รับโล่รางวัลจำนวน 3 รางวัล

Posted on 12-March-2019 15:36 PM

รายละเอียด

620020

1-7-03-2562 งานชุมนุมลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษา ครั้งที่ 20

Posted on 12-March-2019 15:36 PM

รายละเอียด

620019

13-02-2562 ยกระดับความร่วมมือการจัดการเรียนสอนอาชีวศึกษา และการพัฒนา ทักษะด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน

Posted on 07-March-2019 11:45 AM

รายละเอียด

620018

13-02-2562 CICEC Open House 2019

Posted on 07-March-2019 10:38 AM

รายละเอียด

620017

30-01-2562 เหลือง-แสดเกมส์ ครั้งที่ 19 ประจำปีการศึกษา 2561

Posted on 07-March-2019 10:03 AM

รายละเอียด

620016

3-6-02-2562 การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา (ABU)

Posted on 07-February-2019 15:36 PM

รายละเอียด

620015

04-02-2562 โครงการพัฒนาทักษะ ความรู้ นักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี

Posted on 07-February-2019 15:40 PM

รายละเอียด

620014

30-01-2562 ต้อนรับคณะดูงานจากวิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ จ.อุตรดิตถ์

Posted on 07-February-2019 15:35 PM

รายละเอียด

620013

27-01-2561 นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 เข้ารับการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ (V-net)

Posted on 07-February-2019 15:34 PM

รายละเอียด

620012

26-01-2561 เข้ารับการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ (V-NET)

Posted on 07-February-2019 15:33 PM

รายละเอียด

620011

25-01-2562 งานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติในโอกาส 100 ปี การลูกเสือวิสามัญโลก

Posted on 25-January-2019 15:40 PM

รายละเอียด

620010

25-01-2562 โครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ อำเภอจอมทอง

Posted on 25-January-2019 15:27 PM

รายละเอียด

620009

23-01-2562 รอบคัดเลือก โครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน (Sport day) ประจำปีการศึกษา 2561

Posted on 25-January-2019 15:26 PM

รายละเอียด

620008

16-01-2562 กิจกรรมงานอาชีวะสัมพันธ์ อศจ.เชียงใหม่

Posted on 25-January-2019 14:29 PM

รายละเอียด

620007

14-01-2562 นายประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการ คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Posted on 25-January-2019 15:16 PM

รายละเอียด

620006

14-01-2562 นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ คณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายประชาคม  จันทรชิต  รองเลขาธิการฯ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ

Posted on 25-January-2019 15:06 PM

รายละเอียด

620005

13-01-2562 นายประชาคม  จันทรชิต  รองเลขาธิการฯ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ

Posted on 25-January-2019 14:54 PM

รายละเอียด

620004

29-12-2561 โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2562

Posted on 11-January-2019 14:39 PM

รายละเอียด
Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong