620003

05-06 มกราคม 2562 สอนอาชีพ โรงเรียนแม่แจ่ม

Posted on 11-January-2019 14:33 PM

รายละเอียด

620002

09-01-2562 ประชุมการเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนายกรัฐมนตรี

Posted on 11-January-2019 14:32 PM

รายละเอียด

620001

27-12-2561 เปิดศูนย์อาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่

Posted on 03-January-2019 15:59 PM

รายละเอียด

610153

09-12-2561 อาชีวะอาสากิจกรรมปั่นจักรยาน “bike อุ่นไอรัก”

Posted on 20-December-2018 15:45 PM

รายละเอียด

610152

3-7 ธันวาคม 2561 งานมหกรรมอาชีวศึกษาภาคเหนือ ครั้งที่ 30

Posted on 20-December-2018 15:40 PM

รายละเอียด

610151

04-12-2561 วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 9

Posted on 20-December-2018 15:39 PM

รายละเอียด

610150

26-12-2561 สุขสันต์วันปีใหม่

Posted on 28-December-2018 10:50 AM

รายละเอียด

610149

28-11-2561 วันวชิราวุธ

Posted on 30-November-2018 15:31 PM

รายละเอียด

610148

23-11-2561 พิธีไหว้สาพระเจ้าอินทวิชยานนท์

Posted on 30-November-2018 15:30 PM

รายละเอียด

610147

22-11-2561 กิจกรรมสืบสานป๋าเวณียี่เป็ง

Posted on 30-November-2018 15:29 PM

รายละเอียด

610146

12-15 พ.ย. 2561 ฝึกอบรม หลักสูตรเตรียมพื้นผิวและพ่น

Posted on 30-November-2018 15:29 PM

รายละเอียด

610145

21-11-2561 ประเมิน อวท. ระดับภาค ภาคเหนือ

Posted on 30-November-2018 15:24 PM

รายละเอียด

610144

20-11-2561 ตรวจสุขภาพ นักเรียนระดับชั้น ปวช.3

Posted on 30-November-2018 15:28 PM

รายละเอียด

610143

12-11-2561 ประเมิน อวท. ระดับจังหวัด

Posted on 20-November-2018 16:03 PM

รายละเอียด

610142

9-11 พ.ย. 2561 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ

Posted on 20-November-2018 16:03 PM

รายละเอียด

610141

08-11-2561 ประชุมผู้ปกครอง 2-2561

Posted on 20-November-2018 16:02 PM

รายละเอียด

610140

07-11-2561 กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม

Posted on 20-November-2018 16:01 PM

รายละเอียด

610139

07-11-2561 โครงการรักการออม

Posted on 20-November-2018 16:00 PM

รายละเอียด

610138

31-10-2561 พิธีปิดโครงการ SINGHA R-INTERN ปีที่ 8

Posted on 07-November-2018 16:40 PM

รายละเอียด

610137

01-02 พฤศจิกายน 2561 การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับ อศจ.

Posted on 07-November-2018 16:39 PM

รายละเอียด
Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong