600140

25-11-2560 งานรวมพลังเทคโนโลยี 4.0

Posted on 27-November-2017 21:57 PM

รายละเอียด

600139

23-24 พฤศจิกายน 2560 แข่งขันทักษะพื้นฐานและสิ่งประดิษฐ์

Posted on 27-November-2017 21:55 PM

รายละเอียด

600138

22-11-2560 ประเมิน อวท.

Posted on 27-November-2017 21:50 PM

รายละเอียด

600137

14-11-2560 ร่วมลงนามความร่วมมือ เพื่อจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี

Posted on 21-November-2017 19:07 PM

รายละเอียด

600136

21-11-2560 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับจังหวัด

Posted on 21-November-2017 17:43 PM

รายละเอียด

600135

15-11-2560 ประชุมผู้ปกครอง 1-2560

Posted on 21-November-2017 17:33 PM

รายละเอียด

600134

การประชุมวิชาการระดับ อศจ.

Posted on 21-November-2017 17:05 PM

รายละเอียด

600133

ป๋าเวณียี่เป็ง ปี้น้องการอาชีพจ๋อมตอง

Posted on 31-October-2017 09:23 AM

รายละเอียด

600132

26-10-2560 พิธีถวายดอกไม้จันทน์

Posted on 27-October-2017 11:08 AM

รายละเอียด

600131

25-10-2560 พิธีรับเครื่องหมายแบดจ์ ลูกเสือจิตอาสา

Posted on 27-October-2017 11:08 AM

รายละเอียด

600130

25-10-2560 สอบลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ)

Posted on 27-October-2017 11:07 AM

รายละเอียด

600129

25-10-2560 ต้อนรับครูใหม่

Posted on 25-October-2017 11:21 AM

รายละเอียด

600128

24-10-2560 มอบดอกไม้จันทน์ และวัสดุอุปกรณ์การประดิษฐ์จำนวน 2,000 ชุด

Posted on 25-October-2017 11:20 AM

รายละเอียด

600127

23-10-2560 วันปิยมหาราช

Posted on 25-October-2017 11:08 AM

รายละเอียด

600126

18-10-2560 จิตอาสา ถวาย ร.9

Posted on 20-October-2017 14:05 PM

รายละเอียด

600125

17-10-2560 สอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง

Posted on 20-October-2017 14:05 PM

รายละเอียด

600124

17-10-2560 อำเภอยิ้ม บ้านผาหมอน

Posted on 20-October-2017 14:04 PM

รายละเอียด

600123

16-10-2560 อบรมระยะสั้นสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Posted on 20-October-2017 14:03 PM

รายละเอียด

600122

13-10-2560 พิธีบำเพ็ญกุศล ครบ 1 ปี วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

Posted on 20-October-2017 14:02 PM

รายละเอียด

600121

12-10-2560 จิตอาสา ออกหน่วยอาชีวบริการ

Posted on 20-October-2017 14:01 PM

รายละเอียด