600120

09-10-2560 ลงนาม MOU สาขางานตัวถังและสีรถยนต์

Posted on 20-October-2017 14:00 PM

รายละเอียด

600119

ปลูกดอกดาวเรือง

Posted on 05-October-2017 10:26 AM

รายละเอียด

600118

อบรมโปรแกรมบัญชีสหกรณ์

Posted on 05-October-2017 10:25 AM

รายละเอียด

600117

อบรมหลักสูตร รการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร

Posted on 05-October-2017 10:24 AM

รายละเอียด

600116

การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

Posted on 05-October-2017 10:23 AM

รายละเอียด

600115

วันธงไตรรงค์

Posted on 05-October-2017 10:22 AM

รายละเอียด

600114

โครงการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาปี พ.ศ.2561-2563

Posted on 05-October-2017 10:22 AM

รายละเอียด

600113

อบรมการทำพิซซ่า

Posted on 05-October-2017 10:21 AM

รายละเอียด

600112

อบรมแกนนำโรงเรียนคุณธรรม

Posted on 05-October-2017 10:19 AM

รายละเอียด

600111

ปลูกต้นไม้ในสถานศึกษา

Posted on 05-October-2017 10:18 AM

รายละเอียด

600110

โครงการธนาคารขยะในสถานศึกษา

Posted on 05-October-2017 10:17 AM

รายละเอียด

600109

โครงการชุมชนปลอดภัย ใช้ไฟ PEA (แม่แจ่ม)

Posted on 05-October-2017 10:16 AM

รายละเอียด

600108

การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาตามสภาพจริง

Posted on 05-October-2017 10:16 AM

รายละเอียด

600107

การประเมินแผนธุรกิจ ประจำปี 2560

Posted on 05-October-2017 10:14 AM

รายละเอียด

600106

ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 8 อำเภอสายใต้

Posted on 15-September-2017 09:38 AM

รายละเอียด

600105

บริจาคโลหิต

Posted on 11-September-2017 09:51 AM

รายละเอียด

600104

โครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ

Posted on 11-September-2017 09:44 AM

รายละเอียด

600103

การประชุมวิชาการฯ สถานศึกษา

Posted on 11-September-2017 09:27 AM

รายละเอียด

600102

ประเมินศูนย์บ่มเพาะ ระดับภาค ภาคเหนือ

Posted on 11-September-2017 09:14 AM

รายละเอียด

600101

Thailand STEM Festival 2017

Posted on 11-September-2017 08:56 AM

รายละเอียด