600033

บุคลากร วท.เวียงป่าเป้า ศึกษาดูงาน วก.จอมทอง

Posted on 11-May-2017 15:18 PM

รายละเอียด

600032

โครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพครู รุ่น 2 ระหว่างวันที่ 20 เม.ย. - 4 พ.ค. 60

Posted on 11-May-2017 15:14 PM

รายละเอียด

600031

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน

Posted on 11-May-2017 15:10 PM

รายละเอียด

600030

โครงการอาชีวพัฒนา ณ โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง จังหวัเชียงใหม่

Posted on 11-May-2017 15:07 PM

รายละเอียด

600029

โครงการ เยาวชนร่วมปกป้องผืนป่า และทรัพยากรธรรมชาติ

Posted on 11-May-2017 15:04 PM

รายละเอียด

600028

สืบสานประเพณีสงกรานต์สรงน้ำพระรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ ประจำปี 2560

Posted on 13-April-2017 11:15 AM

รายละเอียด

600027

โครงการอาชีวะอาสารณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560

Posted on 11-April-2017 15:08 PM

รายละเอียด

600026

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์

Posted on 11-April-2017 15:06 PM

รายละเอียด

600025

สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวิทยาลัย ฯ

Posted on 11-April-2017 15:05 PM

รายละเอียด

600024

งานชุมนุมลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๙ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

Posted on 05-April-2017 23:58 PM

รายละเอียด

600023

โครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพครูอาชีวศึกษาในสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ 2560

Posted on 05-April-2017 22:31 PM

รายละเอียด

600022

โครงการฝึกอบรมอาชีพ งานติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

Posted on 05-April-2017 22:28 PM

รายละเอียด

600021

โครงการนิเทศส่งเสริมสมรรถนะด้านการวิจัยของครู

Posted on 05-April-2017 22:24 PM

รายละเอียด

600020

พิธีลงนามความร่วมมือจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย

Posted on 05-April-2017 22:18 PM

รายละเอียด

600019

โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา

Posted on 05-April-2017 22:15 PM

รายละเอียด

600018

โครงการอบรมจัดทำแผนการเรียนรู้ฐานสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ

Posted on 22-March-2017 22:11 PM

รายละเอียด

600017

๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ร่วมเดินขบวนแห่หิรัญบัฏ

Posted on 22-March-2017 22:05 PM

รายละเอียด

600016

๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ มอบรางวัลการประกวดโครงการวิชาชีพ

Posted on 22-March-2017 21:55 PM

รายละเอียด

600015

พิธีรับใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

Posted on 09-March-2017 19:56 PM

รายละเอียด

600014

การอาชีพจอมทองปริทรรศน์ CICEC Open House 2017

Posted on 17-February-2017 00:36 AM

รายละเอียด