580037

การแข่งขันกีฬากีอาชีวะเกมส์ระดับภาค ครั้งที่ 10 พญามังรายเกมส์ จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 19 - 25 กรกฏาคม 2558 ที่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

Posted on 28-July-2015 10:54 AM

รายละเอียด

580036

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จัดพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 5

Posted on 27-July-2015 17:08 PM

รายละเอียด

580035

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง และฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ฯ

Posted on 10-July-2015 13:19 PM

รายละเอียด

580034

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา และฝ่ายวิชาการ ได้จัดโครงการตรวจสุขภาพของนักเรียน ประจำปี 2558 ในวัน พุธ ที่ 8 กรกฏาคม 2558 ฯ

Posted on 08-July-2015 11:42 AM

รายละเอียด

580033

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และฝ่ายวิชาการคณะครู ร่วมกันจัดโครงการ วันต่อต้านยาเสพติดโลก และวันสุนทรภู่ ฯ

Posted on 03-July-2015 09:35 AM

รายละเอียด

580032

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ได้จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ครบรอบ ๑๐๔ ปี ลูกเสือไทย ทำหน้าที่ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ กอง ๒ ฯ

Posted on 02-July-2015 10:47 AM

รายละเอียด

580031

การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับจังหวัดเชียงใหม่ปี 2558 ที่วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2558 และวิทยาลัยการอาชีพจอมทองฯ

Posted on 24-June-2015 08:59 AM

รายละเอียด

580030

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่.เชียงใหม่ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชนโดย นายบุญเลิศ บูรณุปรณ์ นายก อบจ.เชียงใหม่ฯ

Posted on 19-June-2015 16:20 PM

รายละเอียด

580029

วันพฤหัสบดี ที่ 18 มิถุนายน 2558 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ นำโดยท่านผู้อำนวยการ นางอรัญญา กิมภิระ และรองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรฯ

Posted on 19-June-2015 08:58 AM

รายละเอียด

580028

โครงการจัดการเรียน การสอนวิชาชีพร่วมกันระหว่างสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและโรงเรียนมัธยมในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพฯ

Posted on 10-June-2015 09:34 AM

รายละเอียด

580027

การพัฒนาคุณภาพอาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านอาชีพ

Posted on 06-June-2015 17:06 PM

รายละเอียด

580026

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ได้จัดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center พิธีลงนามและอบรมช่างชุมชนก่อนการออกหน่วยบริการฯ

Posted on 25-May-2015 23:19 PM

รายละเอียด

580025

ประชุมวางแผน

Posted on 25-May-2015 23:13 PM

รายละเอียด

580024

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘

Posted on 15-May-2015 12:57 PM

รายละเอียด

580023

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ได้จัดโครงการทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรในและต่างประเทศ

Posted on 06-May-2015 13:25 PM

รายละเอียด

580022

นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร ร่วมสืบสานประเพณีแห่ไม้ค้ำโพธิ์

Posted on 16-April-2015 15:16 PM

รายละเอียด

580021

ร่วมประเพณีสืบสานวัฒนธรรมประเพณีปี๋ใหม่เมือง เมษายน 2558

Posted on 10-April-2015 10:20 AM

รายละเอียด

580020

วิทลัยการอาชีพท่าแซะ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานระบบดูแลนักเรียนที่วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

Posted on 10-April-2015 10:18 AM

รายละเอียด

580019

ตรวจรถก่อนใช้เดินทางปลอดภัย ฟรี

Posted on 09-April-2015 11:35 AM

รายละเอียด

580018

ประกันคุณภาพการศึกษา

Posted on 03-April-2015 09:35 AM

รายละเอียด