600100

การแข่งขันวงดนตรีโฟล์คซอง ระดับสถานศึกษา

Posted on 11-September-2017 08:35 AM

รายละเอียด

600099

โครงการปลูกหญ้าแฝก "หญ้าแฝก กำแพงมีชีวิต ตามศาสตร์พระราชา"

Posted on 30-August-2017 05:54 AM

รายละเอียด

600098

ออกหน่วยบริการชุมชนอำเภอยิ้ม

Posted on 30-August-2017 05:53 AM

รายละเอียด

600097

การประชุมเชิงปฏิบัติการระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพแบบออนไลน์

Posted on 30-August-2017 05:52 AM

รายละเอียด

600096

โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา

Posted on 30-August-2017 05:51 AM

รายละเอียด

600095

โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ดำเนินการโดย งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ฝ่ายวิชาการ

Posted on 30-August-2017 05:49 AM

รายละเอียด

600094

นายนันท์นิพัทธ์ สาลีวัน รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา คณะครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมเตรียมดินใส่ถุงดำปลูกดอกดาวเรือง

Posted on 30-August-2017 05:48 AM

รายละเอียด

600093

อบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี Express ตามโครงการพัฒนาทักษะ นักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี

Posted on 30-August-2017 05:46 AM

รายละเอียด

600092

ต้อนรับและมอบของที่ระลึกให้แก่ครูผู้ช่วย 4 ท่าน

Posted on 30-August-2017 05:45 AM

รายละเอียด

600091

ต้อนรับคณะดูงานจาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ และมอบของที่ระลึกให้แก่ครูผู้ช่วย

Posted on 30-August-2017 05:42 AM

รายละเอียด

600090

โครงการศึกษาดูงานแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

Posted on 25-August-2017 14:36 PM

รายละเอียด

600089

ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

Posted on 25-August-2017 14:36 PM

รายละเอียด

600088

ปลูกดอกดาวเรืองร่วมกับชุมชน

Posted on 25-August-2017 14:20 PM

รายละเอียด

600087

โครงการอบรมการใช้หญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ

Posted on 25-August-2017 14:13 PM

รายละเอียด

600086

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

Posted on 17-August-2017 15:23 PM

รายละเอียด

600085

พิธีประดับแถบสองสี เตรียมลูกเสือวิสามัญ

Posted on 17-August-2017 15:11 PM

รายละเอียด

600084

การต้อนรับคณะกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

Posted on 17-August-2017 14:51 PM

รายละเอียด

600083

วันแม่แห่งชาติ ณ หอประชุมอำเภอจอมทอง

Posted on 15-August-2017 09:01 AM

รายละเอียด

600082

พิธีถวายพระพร วันแม่แห่งชาติ

Posted on 11-August-2017 14:09 PM

รายละเอียด

600081

โครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้านวิชาชีพ & Big Cleaning day

Posted on 10-August-2017 10:57 AM

รายละเอียด