610116

05-09-2561 ปลูกดอกปอเทืองริมรั้ว

Posted on 07-September-2018 10:42 AM

รายละเอียด

610115

01-09-2561 ร่วมงานเกษียณอายุราชการ ภาคเหนือ

Posted on 07-September-2018 10:41 AM

รายละเอียด

610114

29-08-2561 เดินขบวนพิธีฉลองเปรียญธรรม-อภิธรรม

Posted on 07-September-2018 10:39 AM

รายละเอียด

610113

29-08-2561 การประชุมวิชาการ อวท. ระดับสถานศึกษา

Posted on 07-September-2018 10:36 AM

รายละเอียด

610112

03-09-2561 มอบช่อดอกไม้

Posted on 07-September-2018 10:35 AM

รายละเอียด

610111

27-08-2561 เลือกตั้งนายก อวท. ปี 2562

Posted on 07-September-2018 10:34 AM

รายละเอียด

610110

25-08-2561 ร่วมงานเช็คอินอาชีพ จุดเปลี่ยนการศึกษาเชียงใหม่ 4.0

Posted on 07-September-2018 10:32 AM

รายละเอียด

610109

22-08-2561 สัปดาห์วิทยาศาสตร์

Posted on 07-September-2018 10:31 AM

รายละเอียด

610108

โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย ปีการศึกษา 2561

Posted on 22-August-2018 12:22 PM

รายละเอียด

610107

16-08-2561 การประเมินแผนธุรกิจ

Posted on 22-August-2018 12:20 PM

รายละเอียด

610106

15-08-2561 การประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง

Posted on 22-August-2018 12:18 PM

รายละเอียด

610105

15-08-2561 พิธีประดับแถบสองสี เตรียมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ

Posted on 22-August-2018 12:17 PM

รายละเอียด

610104

12-08-2561 ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

Posted on 22-August-2018 12:12 PM

รายละเอียด

610103

15-08-2561 โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพ

Posted on 15-August-2018 10:13 AM

รายละเอียด

610102

10-08-2561 วันแม่แห่งชาติ

Posted on 10-August-2018 16:00 PM

รายละเอียด

610101

08-08-2561 ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

Posted on 10-August-2018 15:55 PM

รายละเอียด

610100

08-08-2561 การทำกระถางต้นไม้จากยางรถยนต์

Posted on 10-August-2018 15:54 PM

รายละเอียด

610099

03-08-2561 อบรมแผนธุรกิจ

Posted on 08-August-2018 00:25 AM

รายละเอียด

610098

03-08-2561 ร่วมถ่ายทำสารคดี

Posted on 08-August-2018 00:23 AM

รายละเอียด

610097

02-08-2561 ประเมินโรงเรียนคุณธรรม

Posted on 08-August-2018 00:23 AM

รายละเอียด
Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong