600080

การศึกษาดูงานของแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Posted on 09-August-2017 16:05 PM

รายละเอียด

600079

โครงการธรรมยาใจ

Posted on 09-August-2017 15:47 PM

รายละเอียด

600078

ร่วมเลี้ยงส่ง พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดี

Posted on 08-August-2017 12:18 PM

รายละเอียด

600077

เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ ที่ว่าการอำเภอจอมทอง

Posted on 29-July-2017 09:37 AM

รายละเอียด

600076

พิธีถวายพระพรชัยมงคล รัชกาลที่ 10

Posted on 27-July-2017 16:54 PM

รายละเอียด

600075

วันภาษาไทยและรำลึกสุนทรภู่

Posted on 27-July-2017 16:54 PM

รายละเอียด

600074

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย

Posted on 27-July-2017 16:53 PM

รายละเอียด

600073

อบรมการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี

Posted on 27-July-2017 16:52 PM

รายละเอียด

600072

โครงการอบรมศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการใหม่และการเขียนแผนธุรกิจ

Posted on 24-July-2017 11:28 AM

รายละเอียด

600071

โครงการธุรกิจออนไลน์

Posted on 24-July-2017 11:26 AM

รายละเอียด

600070

เข้าร่วมพิธีเปิดงาน การประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย

Posted on 24-July-2017 11:05 AM

รายละเอียด

600069

โครงการรักปลอดภัย อย่าไว้ใจเอดส์

Posted on 24-July-2017 11:03 AM

รายละเอียด

600068

ถวายเทียนจำนำพรรษา

Posted on 24-July-2017 11:01 AM

รายละเอียด

600067

เข้าร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก

Posted on 06-July-2017 16:53 PM

รายละเอียด

600066

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

Posted on 06-July-2017 16:51 PM

รายละเอียด

600065

โครงการสร้างสำนึกพลเมือง

Posted on 06-July-2017 16:49 PM

รายละเอียด

600064

การประชุมครูแนะแนว สพป. เชียงใหม่ เขต 6

Posted on 06-July-2017 16:48 PM

รายละเอียด

600063

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอจอมทอง

Posted on 06-July-2017 16:46 PM

รายละเอียด

600062

หน่วยศึกษานิเทศก์การจัดการเรียนการสอน

Posted on 06-July-2017 16:41 PM

รายละเอียด

600061

25-06-2560 บริการประชาชนวัดท่าหลุก (Fix it center Thailand 4.0)

Posted on 26-June-2017 12:21 PM

รายละเอียด