570092

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ยินดีต้อนรับคณะ ผู้อำนวยการวีรพล วงศ์พัทธยากร ผู้อำนวยการโรงเรียนสามบ่อวิทยา อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ฯ

Posted on 08-December-2014 15:36 PM

รายละเอียด

570091

๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ที่ว่าการอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

Posted on 07-December-2014 22:37 PM

รายละเอียด

570090

ประชุมผู้ปกครอง ในวันที่ 4 ธันวาคา 2557

Posted on 07-December-2014 22:10 PM

รายละเอียด

570089

วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม

Posted on 07-December-2014 21:58 PM

รายละเอียด

570088

สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

Posted on 25-November-2014 15:50 PM

รายละเอียด

570087

แสดงความยินดีกับอ.วรานนท์ คำมาวัน

Posted on 19-November-2014 16:32 PM

รายละเอียด

570086

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมิน (อ.ว.ท.) นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

Posted on 18-November-2014 11:39 AM

รายละเอียด

570085

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง การเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

Posted on 16-November-2014 11:21 AM

รายละเอียด

570084

วิทยาลัยการอาชีพจอมทองร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

Posted on 06-November-2014 11:19 AM

รายละเอียด

570083

คณะครูและนักเรียนวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ได้เข้าร่วมโครงการ พัฒนาสุขภาพและจิตใจ ภายใต้การให้คำปรึกษาทางจิตวิทยา

Posted on 29-October-2014 12:20 PM

รายละเอียด

570082

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับ อศจ.เชียงใหม่ ณ วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง

Posted on 24-October-2014 18:01 PM

รายละเอียด

570081

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เข้าร่วมพิธี วางพวงมาลาพระบรมฉายาลักษณ์พระปิยะมหาราช

Posted on 23-October-2014 16:13 PM

รายละเอียด

570080

คณะผู้บริหารครูและบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพจอมได้เดินทางไปส่งคุณครูชรันต์ยุทธ์ บุญยง ที่ได้ย้ายไปสอนที่วิทยาลัยเทคนิคสารภี

Posted on 16-October-2014 10:32 AM

รายละเอียด

570079

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ได้เข้าร่วมงานมหกรรมลานสุขภาพตำบลข่วงเปา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557

Posted on 16-October-2014 10:31 AM

รายละเอียด

570078

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ได้จัดโครงการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา 3 ปี 2558

Posted on 16-October-2014 10:30 AM

รายละเอียด

570077

วิทยาลัยการอาชีพจอมทองยินดีต้อนรับ คณะผู้บริหาร และครู จากวิทยาลัยการอาชีพปัว ให้เกียรติเยี่ยมชมวิทยาลัยฯ ในวันที่ 7 ตุลาคม 2557

Posted on 16-October-2014 10:27 AM

รายละเอียด

570076

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาบุคลากรครูด้านการจัดการอาชีวศึกษา สู่ความเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2557

Posted on 16-October-2014 09:28 AM

รายละเอียด

570075

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาบุคลากรครูด้านการจัดการอาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2557

Posted on 22-September-2014 16:36 PM

รายละเอียด

570074

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นางอรัญญา กิมภิระ ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร และรางวัลเงินสด ให้แก่ นายวิเทียน ทิพจร ฯ

Posted on 15-September-2014 10:51 AM

รายละเอียด

570073

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นายธีรา หมื่นบาล และ อ.กัญญา ทาระนัด ให้เกียรติมอบรางวัลแก่นักเรียนในการแข่งขันการประกวดเรียงความฯ

Posted on 15-September-2014 10:46 AM

รายละเอียด