610056

10-05-2561 ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561

Posted on 15-May-2018 15:20 PM

รายละเอียด

610055

01-04 พฤษภาคม 2561 ศึกษาดูงานระยอง-ชลบุรี

Posted on 06-May-2018 01:51 AM

รายละเอียด

610054

27-04-2561 โครงการอบรมพัฒนาพลเมืองจิตอาสาประชารัฐ

Posted on 06-May-2018 01:50 AM

รายละเอียด

610053

26-27 เมษายน 2561 ปฐมนิเทศก่อนฝึกงาน บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิค

Posted on 06-May-2018 01:50 AM

รายละเอียด

610052

26-04-2561 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน วอศ.นครราชสีมา

Posted on 06-May-2018 01:49 AM

รายละเอียด

610051

20-04-2561 ร่วมกิจกรรมการละเล่นสะบ้า

Posted on 24-April-2018 23:50 PM

รายละเอียด

610050

17-04-2561 ร่วมสระเกล้าขอพร พระพรหมมงคล

Posted on 18-April-2018 14:20 PM

รายละเอียด

610049

15-04-2561 ร่วมขบวนแห่ไม้ค้ำโพธิ์

Posted on 18-April-2018 14:19 PM

รายละเอียด

610048

13-04-2561 ตำรวจทางหลวง เข้าเยี่ยมศูนย์อาชีวะอาสา

Posted on 18-April-2018 14:19 PM

รายละเอียด

610047

13-04-2561 รองเลขาธิการ สอศ. เข้าเยี่ยมศูนย์อาชีวะอาสา

Posted on 18-April-2018 14:18 PM

รายละเอียด

610046

12-04-2561 ผอ.อรัญญา เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวะอาสา

Posted on 18-April-2018 14:17 PM

รายละเอียด

610045

12-04-2561 ผอ. วท.สารภีเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ

Posted on 18-April-2018 14:17 PM

รายละเอียด

610044

10-04-2561 พิธีสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง

Posted on 18-April-2018 14:16 PM

รายละเอียด

610043

11-04-2561 พิธีเปิดศูนย์อาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561

Posted on 18-April-2018 14:16 PM

รายละเอียด

610042

27-29 มีนาคม 2561 ออกหน่วยบริการ อบต.ทุ่งปี๊ อ.แม่วาง

Posted on 08-April-2018 00:46 AM

รายละเอียด

610041

02-04-2561 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

Posted on 08-April-2018 00:45 AM

รายละเอียด

610040

01-04-2561 เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ รร.สองแคววิทยาคม

Posted on 08-April-2018 00:45 AM

รายละเอียด

610039

22-24 มีนาคม 2561 ศึกษาดูงาน

Posted on 28-March-2018 09:35 AM

รายละเอียด

610038

21-03-2561 ออกหน่วยบริการอำเภอยิ้ม

Posted on 22-March-2018 10:06 AM

รายละเอียด

610037

14-03-2561 รับรายงานตัวนักเรียน รอบปกติ

Posted on 22-March-2018 10:05 AM

รายละเอียด
Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong