590053

โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมสู่สถานศึกษา ประจำปี 2559

Posted on 10-August-2016 19:16 PM

รายละเอียด

590052

ASEAN DAY 2016 One Vision One Identity One Community

Posted on 08-August-2016 10:50 AM

รายละเอียด

590051

ร่วมเดินรณรงค์ให้ประชาชนไปลงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ

Posted on 04-August-2016 22:23 PM

รายละเอียด

590050

งานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2559

Posted on 30-July-2016 00:46 AM

รายละเอียด

590049

ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช

Posted on 30-July-2016 00:39 AM

รายละเอียด

590048

การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับภาคเหนือ ชากังราวเกมส์

Posted on 30-July-2016 00:35 AM

รายละเอียด

590047

โครงการพัฒนาจิตอาสา ของสภากาชาดไทย ประจำปี 2559

Posted on 30-July-2016 00:00 AM

รายละเอียด

590046

ร่วมรณรงค์ในการใช้สิทธิ์ ในการ ออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรมนูญ 2559

Posted on 14-July-2016 16:44 PM

รายละเอียด

590045

ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2559

Posted on 13-July-2016 21:17 PM

รายละเอียด

590044

โครงการอบรมแนวทางพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่โรงเรียนคุณธรรม

Posted on 12-July-2016 21:21 PM

รายละเอียด

590043

การจัดการเรียนการสอนสู่ศตวรรษที่ 21

Posted on 02-July-2016 18:47 PM

รายละเอียด

590042

พิธีสวนสนามในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

Posted on 01-July-2016 14:16 PM

รายละเอียด

590041

โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ

Posted on 29-June-2016 23:29 PM

รายละเอียด

590040

พิธีการเจริญพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ

Posted on 29-June-2016 13:39 PM

รายละเอียด

590039

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม

Posted on 24-June-2016 18:34 PM

รายละเอียด

590038

ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 70 ปี ทรงครองราชย์

Posted on 24-June-2016 18:24 PM

รายละเอียด

590037

การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับจังหวังเชียงใหม่ ประจำปี2559

Posted on 21-June-2016 15:43 PM

รายละเอียด

590036

ตรวจสุขภาพประจำปี 2559

Posted on 21-June-2016 14:36 PM

รายละเอียด

590035

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559

Posted on 16-June-2016 16:42 PM

รายละเอียด

590034

ร่วมเดินขบวนแห่ในงานสรงน้ำพระบรมธาตุเจ้าจอมทอง

Posted on 16-June-2016 16:32 PM

รายละเอียด