600020

พิธีลงนามความร่วมมือจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย

Posted on 05-April-2017 22:18 PM

รายละเอียด

600019

โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา

Posted on 05-April-2017 22:15 PM

รายละเอียด

600018

โครงการอบรมจัดทำแผนการเรียนรู้ฐานสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ

Posted on 22-March-2017 22:11 PM

รายละเอียด

600017

๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ร่วมเดินขบวนแห่หิรัญบัฏ

Posted on 22-March-2017 22:05 PM

รายละเอียด

600016

๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ มอบรางวัลการประกวดโครงการวิชาชีพ

Posted on 22-March-2017 21:55 PM

รายละเอียด

600015

พิธีรับใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

Posted on 09-March-2017 19:56 PM

รายละเอียด

600014

การอาชีพจอมทองปริทรรศน์ CICEC Open House 2017

Posted on 17-February-2017 00:36 AM

รายละเอียด

600013

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา2559

Posted on 08-February-2017 12:06 PM

รายละเอียด

600012

๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

Posted on 08-February-2017 11:40 AM

รายละเอียด

600011

การประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย ประจำ 2560

Posted on 08-February-2017 11:39 AM

รายละเอียด

600010

๒๘ มกราคม ๒๕๖๐ อบรมการเสริมสร้างคุณธรรม

Posted on 08-February-2017 11:36 AM

รายละเอียด

600009

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Posted on 26-January-2017 19:17 PM

รายละเอียด

600008

ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

Posted on 20-January-2017 14:44 PM

รายละเอียด

600007

วันครู 16 มกราคม 2560

Posted on 18-January-2017 00:08 AM

รายละเอียด

600006

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2559

Posted on 17-January-2017 23:58 PM

รายละเอียด

600005

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐

Posted on 17-January-2017 23:46 PM

รายละเอียด

600004

กีฬาสีภายใน ต้านภัยยาเสพติด เหลือง แสด เกมส์ (Sport Day)ครั้งที่ 17

Posted on 11-January-2017 16:39 PM

รายละเอียด

600003

ทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2560

Posted on 10-January-2017 12:40 PM

รายละเอียด

600002

โครงการอาชีวะอาสา รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐

Posted on 10-January-2017 11:53 AM

รายละเอียด

600001

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๘พรรษา

Posted on 10-January-2017 11:38 AM

รายละเอียด