590033

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Posted on 16-June-2016 16:28 PM

รายละเอียด

590032

โครงการคุณธรรมในสถานศึกาษา

Posted on 01-June-2016 22:27 PM

รายละเอียด

590031

พิธีรับมอบงาน กำกับ ดูแล วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน จากเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑,๒,๓ และ ๔

Posted on 01-June-2016 22:16 PM

รายละเอียด

590030

ประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ประจำปีการศึกษา2559

Posted on 25-May-2016 17:19 PM

รายละเอียด

590029

การประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา2559 ของนักเรียนปวช.2และปวช.3 และ ปวส.2

Posted on 24-May-2016 20:57 PM

รายละเอียด

590028

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

Posted on 24-May-2016 20:53 PM

รายละเอียด

590027

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทองนางอรัญญา กิมภิระ กล่าวต้อนรับและให้โอวาท

Posted on 19-May-2016 16:13 PM

รายละเอียด

590026

CICEC Youth Corner

Posted on 19-May-2016 16:07 PM

รายละเอียด

590025

ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ 2559

Posted on 16-May-2016 12:55 PM

รายละเอียด

590024

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

Posted on 04-May-2016 15:48 PM

รายละเอียด

590023

พิธีรดน้ำดำหัว ประจำปี 2559

Posted on 26-April-2016 01:08 AM

รายละเอียด

590022

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

Posted on 26-April-2016 00:41 AM

รายละเอียด

590021

ขบวนประเพณีแห่ไม้ค้ำโพธิ์ ประจำปี 2559

Posted on 26-April-2016 00:31 AM

รายละเอียด

590020

เปิดงานโครงการอาชีวะอาสารณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 11-17 เมษายน 2559

Posted on 26-April-2016 00:29 AM

รายละเอียด

590019

โครงการอาชีวะอาสา ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

Posted on 26-April-2016 00:10 AM

รายละเอียด

590018

โครงการขยายการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพ

Posted on 31-March-2016 13:52 PM

รายละเอียด

590017

การจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย

Posted on 22-March-2016 13:19 PM

รายละเอียด

590016

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

Posted on 09-March-2016 16:15 PM

รายละเอียด

590015

งานชุมนุมลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษาช่อสะอาด ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 7

Posted on 07-March-2016 17:09 PM

รายละเอียด

590014

โครงการปลูกหญ้าแฝก และปราชญ์แห่งการเรียนรู้

Posted on 04-March-2016 10:10 AM

รายละเอียด