590100

โครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัย

Posted on 19-December-2016 22:25 PM

รายละเอียด

590099

การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่น

Posted on 19-December-2016 22:20 PM

รายละเอียด

590098

โครงการแลกเปลี่ยนครูและนักเรียน

Posted on 19-December-2016 22:13 PM

รายละเอียด

590097

งานเลี้ยงส่งและแสดงความยินดี

Posted on 19-December-2016 22:10 PM

รายละเอียด

590096

วิทยาลัยการอาชีพจอมทองร่วมแสดงความยินดีกับนายธีรา หมื่นบาล รองผู้อำนวยการ

Posted on 19-December-2016 21:49 PM

รายละเอียด

590095

พิธีถวายมุทิตาสักการะ

Posted on 19-December-2016 21:40 PM

รายละเอียด

590094

พิธีน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Posted on 19-December-2016 21:34 PM

รายละเอียด

590093

พิธีน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Posted on 19-December-2016 21:32 PM

รายละเอียด

590092

ร่วมบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล

Posted on 19-December-2016 21:28 PM

รายละเอียด

590091

การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

Posted on 19-December-2016 21:25 PM

รายละเอียด

590090

วิทยาลัยการอาชีพจอมทองร่วมแสดงความยินดีกับครูวิทยา ภิญโญฤทธิ์

Posted on 19-December-2016 21:21 PM

รายละเอียด

590089

วันวชิราวุธ 25 พฤศจิกายน 2559

Posted on 19-December-2016 21:16 PM

รายละเอียด

590088

ร่วมพิธีไหว้สาพระเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ ๗

Posted on 25-November-2016 11:25 AM

รายละเอียด

590087

รวมพลังแห่งความภักดี ณ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

Posted on 25-November-2016 11:22 AM

รายละเอียด

590086

รวมพลังแห่งความภักดี ณ ลานอเนกประสงค์หน้าที่ว่าการอำเภอจอมทอง

Posted on 25-November-2016 11:19 AM

รายละเอียด

590085

โครการประชุมการเตรียมความพร้อมในการประเมินหน่วยองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

Posted on 25-November-2016 11:15 AM

รายละเอียด

590084

เลี้ยงส่งข้าราชการครูและต้อนรับบุคลากรใหม่

Posted on 25-November-2016 11:11 AM

รายละเอียด

590083

สืบสานวัฒนธรรมประเพณียี่เป็ง หมู่เฮาวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

Posted on 25-November-2016 11:06 AM

รายละเอียด

590082

๙๙๙,๙๙๙ คน ปฏิญานตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์

Posted on 09-November-2016 12:10 PM

รายละเอียด

590081

ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา

Posted on 09-November-2016 11:55 AM

รายละเอียด