590080

สวดอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช

Posted on 02-November-2016 00:54 AM

รายละเอียด

590079

เสริมสร้างสิริมงคลกับสถานศึกษา เพื่อจัดบำเพ็ญกุศล ถวายเป็นพระราชกุศล

Posted on 01-November-2016 01:12 AM

รายละเอียด

590078

พิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร

Posted on 26-October-2016 20:26 PM

รายละเอียด

590077

วันปิยมหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2559

Posted on 26-October-2016 18:37 PM

รายละเอียด

590076

นายวิลาศ กล่อมสุนทร ประมงอำเภอจอมทอง นำพันธุ์ปลาสุลต่าน จำนวน 10,000 ตัว มอบให้กับวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

Posted on 23-October-2016 14:56 PM

รายละเอียด

590075

บริการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์

Posted on 23-October-2016 14:53 PM

รายละเอียด

590074

บริการย้อมผ้าสีดำให้แก่ประชาชนฟรี

Posted on 23-October-2016 14:50 PM

รายละเอียด

590073

"ทำดีเพื่อพ่อ" 20 ตุลาคม 2559

Posted on 23-October-2016 14:42 PM

รายละเอียด

590072

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Posted on 23-October-2016 14:35 PM

รายละเอียด

590071

"แชมป์" อาชีวะฟุตซอลลีค ร่วมค้นหา สุดยอดซันโว

Posted on 23-October-2016 14:06 PM

รายละเอียด

590070

"ประชารัฐร่วมพัฒนาสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เทิดไท้องค์ราชัน" ประจำปีการศึกษา 2559

Posted on 23-October-2016 13:09 PM

รายละเอียด

590069

มอบอุปกรณ์การเรียน

Posted on 23-October-2016 12:57 PM

รายละเอียด

590068

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560

Posted on 06-October-2016 14:49 PM

รายละเอียด

590067

เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ

Posted on 04-October-2016 09:25 AM

รายละเอียด

590066

โครงการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุและการบริหารความเสี่ยง

Posted on 21-September-2016 20:45 PM

รายละเอียด

590065

ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือตรวจเยี่ยมวิทยาลัยฯและให้คำแนะนำในเรื่องการก่อสร้างอาคารวิทยบริการ

Posted on 21-September-2016 20:45 PM

รายละเอียด

590064

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

Posted on 20-September-2016 00:19 AM

รายละเอียด

590063

โครงการเตรียมความพร้อม แข่งขันทักษะอาชีวศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙

Posted on 19-September-2016 01:37 AM

รายละเอียด

590062

กิจกรรม Big Cleaning Day และ ร่วมกันกำจัดและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย

Posted on 19-September-2016 01:30 AM

รายละเอียด

590061

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ร่วมแสดงความยินดีกับครูพัตรพงษ์ วงค์แปง

Posted on 13-September-2016 11:19 AM

รายละเอียด