600128

24-10-2560 มอบดอกไม้จันทน์ และวัสดุอุปกรณ์การประดิษฐ์จำนวน 2,000 ชุด

Posted on 25-October-2017 11:20 AM

รายละเอียด

600127

23-10-2560 วันปิยมหาราช

Posted on 25-October-2017 11:08 AM

รายละเอียด

600126

18-10-2560 จิตอาสา ถวาย ร.9

Posted on 20-October-2017 14:05 PM

รายละเอียด

600125

17-10-2560 สอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง

Posted on 20-October-2017 14:05 PM

รายละเอียด

600124

17-10-2560 อำเภอยิ้ม บ้านผาหมอน

Posted on 20-October-2017 14:04 PM

รายละเอียด

600123

16-10-2560 อบรมระยะสั้นสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Posted on 20-October-2017 14:03 PM

รายละเอียด

600122

13-10-2560 พิธีบำเพ็ญกุศล ครบ 1 ปี วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

Posted on 20-October-2017 14:02 PM

รายละเอียด

600121

12-10-2560 จิตอาสา ออกหน่วยอาชีวบริการ

Posted on 20-October-2017 14:01 PM

รายละเอียด

600120

09-10-2560 ลงนาม MOU สาขางานตัวถังและสีรถยนต์

Posted on 20-October-2017 14:00 PM

รายละเอียด

600119

ปลูกดอกดาวเรือง

Posted on 05-October-2017 10:26 AM

รายละเอียด

600118

อบรมโปรแกรมบัญชีสหกรณ์

Posted on 05-October-2017 10:25 AM

รายละเอียด

600117

อบรมหลักสูตร รการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร

Posted on 05-October-2017 10:24 AM

รายละเอียด

600116

การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

Posted on 05-October-2017 10:23 AM

รายละเอียด

600115

วันธงไตรรงค์

Posted on 05-October-2017 10:22 AM

รายละเอียด

600114

โครงการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาปี พ.ศ.2561-2563

Posted on 05-October-2017 10:22 AM

รายละเอียด

600113

อบรมการทำพิซซ่า

Posted on 05-October-2017 10:21 AM

รายละเอียด

600112

อบรมแกนนำโรงเรียนคุณธรรม

Posted on 05-October-2017 10:19 AM

รายละเอียด

600111

ปลูกต้นไม้ในสถานศึกษา

Posted on 05-October-2017 10:18 AM

รายละเอียด

600110

โครงการธนาคารขยะในสถานศึกษา

Posted on 05-October-2017 10:17 AM

รายละเอียด

600109

โครงการชุมชนปลอดภัย ใช้ไฟ PEA (แม่แจ่ม)

Posted on 05-October-2017 10:16 AM

รายละเอียด
Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong