610049

15-04-2561 ร่วมขบวนแห่ไม้ค้ำโพธิ์

Posted on 18-April-2018 14:19 PM

รายละเอียด

610048

13-04-2561 ตำรวจทางหลวง เข้าเยี่ยมศูนย์อาชีวะอาสา

Posted on 18-April-2018 14:19 PM

รายละเอียด

610047

13-04-2561 รองเลขาธิการ สอศ. เข้าเยี่ยมศูนย์อาชีวะอาสา

Posted on 18-April-2018 14:18 PM

รายละเอียด

610046

12-04-2561 ผอ.อรัญญา เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวะอาสา

Posted on 18-April-2018 14:17 PM

รายละเอียด

610045

12-04-2561 ผอ. วท.สารภีเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ

Posted on 18-April-2018 14:17 PM

รายละเอียด

610044

10-04-2561 พิธีสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง

Posted on 18-April-2018 14:16 PM

รายละเอียด

610043

11-04-2561 พิธีเปิดศูนย์อาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561

Posted on 18-April-2018 14:16 PM

รายละเอียด

610042

27-29 มีนาคม 2561 ออกหน่วยบริการ อบต.ทุ่งปี๊ อ.แม่วาง

Posted on 08-April-2018 00:46 AM

รายละเอียด

610041

02-04-2561 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

Posted on 08-April-2018 00:45 AM

รายละเอียด

610040

01-04-2561 เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ รร.สองแคววิทยาคม

Posted on 08-April-2018 00:45 AM

รายละเอียด

610039

22-24 มีนาคม 2561 ศึกษาดูงาน

Posted on 28-March-2018 09:35 AM

รายละเอียด

610038

21-03-2561 ออกหน่วยบริการอำเภอยิ้ม

Posted on 22-March-2018 10:06 AM

รายละเอียด

610037

14-03-2561 รับรายงานตัวนักเรียน รอบปกติ

Posted on 22-March-2018 10:05 AM

รายละเอียด

610036

09-03-2561 รับโล่ปรกาศเกียรติคุณ กองลูกเสือดีเด่น

Posted on 13-March-2018 21:01 PM

รายละเอียด

610035

02-03-2561 ประเมินลูกเสือ-เนตรนารี ระดับภาค

Posted on 07-March-2018 11:44 AM

รายละเอียด

610034

01-03-2561 พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา

Posted on 07-March-2018 11:43 AM

รายละเอียด

610033

26-02-2561 โครงการสัมมนาทางวิชาการ มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า

Posted on 07-March-2018 11:42 AM

รายละเอียด

610032

21-02-2561 ประกวดโครงการวิชาชีพ

Posted on 26-February-2018 23:53 PM

รายละเอียด

610031

20-02-2561 มอบโล่รางวัล การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน

Posted on 20-February-2018 14:41 PM

รายละเอียด

610030

19-02-2561 งานเปิดบ้านวิชาการ รร.อมก๋อยวิทยาคม

Posted on 20-February-2018 14:40 PM

รายละเอียด