640099

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

Posted on 30-July-2021 10:51 AM

รายละเอียด

640098

วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center ประจำปีงบประมาณ 2564

Posted on 30-July-2021 10:48 AM

รายละเอียด

640097

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 โครงการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)

Posted on 30-July-2021 10:14 AM

รายละเอียด

640096

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด - 19 โรงพยาบาลจอมทอง

Posted on 15-July-2021 13:39 PM

รายละเอียด

640095

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 โครงการ แบ่งรัก ปันสุข วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

Posted on 15-July-2021 10:06 AM

รายละเอียด

640094

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ไตรภาคี (Tripartite TVET System)

Posted on 15-July-2021 10:04 AM

รายละเอียด

640093

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 โครงการประหยัดและรักการออม ประจำปีการศึกษา 2564

Posted on 08-July-2021 10:29 AM

รายละเอียด

640092

วีนที่ 1 กรกฏาคม 2564 กิจกรรม "ไหว้ครูช่าง" สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง และ "พิธีมอบเกียรติบัตร นักเรียน นักศึกษาช่างไฟฟ้าจิตอาสา

Posted on 02-July-2021 10:48 AM

รายละเอียด

640091

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 พิธีไหว้ครู และครอบครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2564

Posted on 02-July-2021 10:42 AM

รายละเอียด

640090

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 โครงการ 1 โรงพัก 1 โรงเรียน

Posted on 02-July-2021 10:34 AM

รายละเอียด

640089

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน”

Posted on 02-July-2021 10:32 AM

รายละเอียด

640088

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 กิจกรรมรณรงค์และร่วมจัดนิทรรศการ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

Posted on 02-July-2021 10:28 AM

รายละเอียด

640087

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เข้ารับการประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึ

Posted on 24-June-2021 10:25 AM

รายละเอียด

640086

วันที่ 19 มิถุนายน 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

Posted on 20-June-2021 20:21 PM

รายละเอียด

640085

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 โครงการเตรียมการประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

Posted on 20-June-2021 20:18 PM

รายละเอียด

640084

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 วันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ครบรอบ 24 ปี

Posted on 20-June-2021 20:14 PM

รายละเอียด

640083

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2564

Posted on 22-June-2021 09:27 AM

รายละเอียด

640082

14 มิถุนายน 2564 มอบอุปกรณ์ที่กดเจลด้วยเท้า 5 อัน และเจลล้างมือ 30 ขวด ให้แกโรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่

Posted on 16-June-2021 14:04 PM

รายละเอียด

640081

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ยินดีต้อนรับครูและให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษา

Posted on 16-June-2021 14:02 PM

รายละเอียด

640080

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ

Posted on 16-June-2021 13:59 PM

รายละเอียด
Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong