620061

12-06-2562 โครงการพัฒนาองค์ความรู้การใช้ภาษาต่างประเทศ

Posted on 24-June-2019 11:50 AM

รายละเอียด

620060

12-06-2562 ประเมินผลการดำเนินงาน ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคเหนือ

Posted on 24-June-2019 11:46 AM

รายละเอียด

620059

8-06-2562 ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

Posted on 24-June-2019 11:44 AM

รายละเอียด

620058

6-06-2562 ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

Posted on 24-June-2019 11:41 AM

รายละเอียด

620057

3-06-2562 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

Posted on 24-June-2019 11:40 AM

รายละเอียด

620056

1-06-2562 งานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ

Posted on 24-June-2019 11:38 AM

รายละเอียด

620055

31-05-2562 โครงการกองทุนศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน

Posted on 24-June-2019 11:37 AM

รายละเอียด

620054

31-05-2562 วันงดสูบบุหรี่โลก 2562

Posted on 24-June-2019 11:35 AM

รายละเอียด

620053

29-05-2562 กิจกรรมปลูกต้นไม้ จำนวน 290 ต้น เนื่องโอกาสมหามงคล

Posted on 24-June-2019 11:33 AM

รายละเอียด

620052

29-05-2562 ตลาดนัด Afternoon Market

Posted on 24-June-2019 11:31 AM

รายละเอียด

620051

22-05-2562 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

Posted on 24-May-2019 14:14 PM

รายละเอียด

620050

17-05-2562 พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในสัปดาห์วันวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ.2562

Posted on 24-May-2019 14:13 PM

รายละเอียด

620049

13-05-2562 ยินดีต้อนรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

Posted on 24-May-2019 14:10 PM

รายละเอียด

620048

10-052562 โครงการสองล้อสร้างฝันปั่นเพื่อน้องผู้ยากไร้ ประจำปี 2562

Posted on 24-May-2019 14:09 PM

รายละเอียด

620047

09-05-2562 โครงการอบรมศาสตร์พระราชาสู่คุณธรรมอัตลักษณ์สถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

Posted on 24-May-2019 14:08 PM

รายละเอียด

620046

09-05-2562 โครงการปฐมนิเทศ และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562

Posted on 24-May-2019 14:07 PM

รายละเอียด

620045

08-05-2562 โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

Posted on 24-May-2019 14:04 PM

รายละเอียด

620044

06-05-2562 พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Posted on 08-May-2019 11:36 AM

รายละเอียด

620043

04-05-2562 พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

Posted on 08-May-2019 14:00 PM

รายละเอียด

620042

07-05-2562 ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพิธีบรมราชาภิเษกฯ

Posted on 08-May-2019 14:00 PM

รายละเอียด