630047

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ออกตลาดนัดจำหน่ายพิซซ่า

Posted on 05-August-2020 19:06 PM

รายละเอียด

630046

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 อบรมส่งเสริมศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการใหม่และการเขียนแผนธุรกิจ

Posted on 05-August-2020 19:08 PM

รายละเอียด

630045

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 พิธีไหว้ครู ครอบครูช่าง และทำบุญอาคารเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

Posted on 05-August-2020 19:08 PM

รายละเอียด

630044

Posted on 31-July-2020 22:45 PM

รายละเอียด

630043

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติและรำลึกสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2563

Posted on 05-August-2020 19:11 PM

รายละเอียด

630042

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

Posted on 05-August-2020 19:12 PM

รายละเอียด

630041

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 กิจกรรมจิตอาสา โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ( 1 คน 1 ต้น 1 ฝน )

Posted on 05-August-2020 19:13 PM

รายละเอียด

630040

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

Posted on 05-August-2020 19:13 PM

รายละเอียด

630039

วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563

Posted on 05-August-2020 19:14 PM

รายละเอียด

630038

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จฯ พระเจ้าอยู่หัว

Posted on 05-August-2020 19:15 PM

รายละเอียด

630037

Posted on 22-July-2020 15:57 PM

รายละเอียด

630036

ทยาลัยการอาชีพจอมทอง ขอแสดงความยินดีกับทีมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  "แอพลิเคชั่น CICEC ประชาสัมพันธ์" ผลงานของนักเรียนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Posted on 21-July-2020 17:25 PM

รายละเอียด

630035

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ต้อนรับคณะดูงานจาก วท.เชียงใหม่

Posted on 05-August-2020 19:15 PM

รายละเอียด

630034

Posted on 21-July-2020 11:50 AM

รายละเอียด

630033

ประกาศประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักเรียนทุน รับทุนการศึกษาเฉลิมราช รุ่นที่2 ปีการศึกษา 2563

Posted on 17-July-2020 21:01 PM

รายละเอียด

630032

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ยินดีต้อนรับ รองผู้อำนวยการคนใหม่ " รองผู้อำนวยการ กัญญา ทาระนัด "

Posted on 17-July-2020 20:57 PM

รายละเอียด

630031

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในวิทยาลัยฯ และโครงการปลูกต้นไม้

Posted on 05-August-2020 19:16 PM

รายละเอียด

630030

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 หน่วยตำรวจสันติบาลเชียงใหม่ ดำเนินการจัดการอบรมโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รุ่นที่ 4

Posted on 16-July-2020 14:48 PM

รายละเอียด

630029

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ร่วมพิธีเปิดโครงการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมใจป้องกันภัยบนท้องถนนและภัยพิบัติ

Posted on 15-July-2020 13:54 PM

รายละเอียด

630028

วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 ครูและนักเรียนแผนกวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินการฝึกอบรมวิชาอาหารว่างยอดนิยม

Posted on 15-July-2020 13:52 PM

รายละเอียด