590020

เปิดงานโครงการอาชีวะอาสารณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 11-17 เมษายน 2559

Posted on 26-April-2016 00:29 AM

รายละเอียด

590019

โครงการอาชีวะอาสา ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

Posted on 26-April-2016 00:10 AM

รายละเอียด

590018

โครงการขยายการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพ

Posted on 31-March-2016 13:52 PM

รายละเอียด

590017

การจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย

Posted on 22-March-2016 13:19 PM

รายละเอียด

590016

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

Posted on 09-March-2016 16:15 PM

รายละเอียด

590015

งานชุมนุมลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษาช่อสะอาด ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 7

Posted on 07-March-2016 17:09 PM

รายละเอียด

590014

โครงการปลูกหญ้าแฝก และปราชญ์แห่งการเรียนรู้

Posted on 04-March-2016 10:10 AM

รายละเอียด

590013

ร่วมกิจกรรม "เปิดดอย กอยบ้าน" ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31

Posted on 25-February-2016 23:36 PM

รายละเอียด

590012

กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2558

Posted on 25-February-2016 23:34 PM

รายละเอียด

590011

เดินขบวนงานมหกรรมผ้าฝ้ายของดีอำเภอจอมทอง

Posted on 11-February-2016 15:08 PM

รายละเอียด

590010

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่จะสำเร็จการศึกษา ภายใต้โครงการแนะแนวการศึกษา

Posted on 11-February-2016 14:44 PM

รายละเอียด

590009

การอาชีพจอมทองปริทรรศน์ Cicec Open House 2016

Posted on 10-February-2016 11:04 AM

รายละเอียด

590008

โครงการทัศนศึกาษาดูงานอาชีวศึกษาทวิภาคีไทย

Posted on 31-January-2016 23:34 PM

รายละเอียด

590007

ขอแสดงความชื่นชม นายเลโช แสะวา นักเรียนสาขาวิชาช่างยนต์ ปวช.3 เก็บเงินสดได้และฝากทางร้านประกาศหาเจ้าของ

Posted on 29-January-2016 15:12 PM

รายละเอียด

590006

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ณ ที่ว่าการอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

Posted on 18-January-2016 10:02 AM

รายละเอียด

590005

ครูดีเด่นวันครู ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๖๐

Posted on 18-January-2016 09:43 AM

รายละเอียด

590004

การประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ครั้งที่1/2559

Posted on 15-January-2016 18:06 PM

รายละเอียด

590003

กิจกรรม งานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559

Posted on 11-January-2016 11:39 AM

รายละเอียด

590002

ASEAN and English Celebrations

Posted on 06-January-2016 23:25 PM

รายละเอียด

590001

กิจกรรมทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2559

Posted on 04-January-2016 10:55 AM

รายละเอียด