570077

วิทยาลัยการอาชีพจอมทองยินดีต้อนรับ คณะผู้บริหาร และครู จากวิทยาลัยการอาชีพปัว ให้เกียรติเยี่ยมชมวิทยาลัยฯ ในวันที่ 7 ตุลาคม 2557

Posted on 16-October-2014 10:27 AM

รายละเอียด

570076

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาบุคลากรครูด้านการจัดการอาชีวศึกษา สู่ความเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2557

Posted on 16-October-2014 09:28 AM

รายละเอียด

570075

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาบุคลากรครูด้านการจัดการอาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2557

Posted on 22-September-2014 16:36 PM

รายละเอียด

570074

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นางอรัญญา กิมภิระ ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร และรางวัลเงินสด ให้แก่ นายวิเทียน ทิพจร ฯ

Posted on 15-September-2014 10:51 AM

รายละเอียด

570073

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นายธีรา หมื่นบาล และ อ.กัญญา ทาระนัด ให้เกียรติมอบรางวัลแก่นักเรียนในการแข่งขันการประกวดเรียงความฯ

Posted on 15-September-2014 10:46 AM

รายละเอียด

570072

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ยินดีต้อนรับ คระกรรมการประเมินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ พ.ศ. 2557

Posted on 10-September-2014 10:53 AM

รายละเอียด

570071

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดยโค้ชธงชัย ทองเสวก กรรมการมวยไทยสมัครเล่น ได้จัดนักกีฬาตัวแทนของวิทยาลัยฯ

Posted on 08-September-2014 11:15 AM

รายละเอียด

570070

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ได้จัดทำโครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการปฎิบัติงานฯ

Posted on 08-September-2014 10:49 AM

รายละเอียด

570069

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง รู้สึกยินดี และเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา สำนักงานคณะฯ

Posted on 03-September-2014 16:18 PM

รายละเอียด

570068

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ได้จัดโครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักเรียนหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปี 2557

Posted on 29-August-2014 16:21 PM

รายละเอียด

570067

นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการประเมินฯ

Posted on 29-August-2014 12:11 PM

รายละเอียด

570066

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ร่วมกับงานจราจรสถานีตำรวจอำเภอจอมทอง และหน่วยงานสาธารณะสุขอำเภอจอมทอง ได้จัดกิจกรรมการอบรมเยาวชนในสถานศึกษา ฯ

Posted on 29-August-2014 10:10 AM

รายละเอียด

570065

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ได้กิจกรรมการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

Posted on 29-August-2014 09:52 AM

รายละเอียด

570064

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ได้จัดโครงการทัษนศึกษาดูงานที่ในส่วนของจังหวัดลำพูนฯ

Posted on 28-August-2014 12:08 PM

รายละเอียด

570063

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ได้จัดโครงการทัษนศึกษาดูงานที่ในส่วนของจังหวัดลำปางฯ

Posted on 28-August-2014 11:43 AM

รายละเอียด

570062

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ได้จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งร่องรอยทางประวัติศาสตร์ ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ฯ

Posted on 28-August-2014 10:06 AM

รายละเอียด

570061

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ได้จัดอบรมในเรื่องการจำนอง การคำ้ประกัน ให้กับนักเรียนฯ

Posted on 26-August-2014 09:04 AM

รายละเอียด

570060

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 6 คน ต้านภัยยาเสพติด ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ้ง

Posted on 18-August-2014 11:29 AM

รายละเอียด

570059

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง รับมอบสื่อการเรียน การสอน จากบริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด และบริษัท นัติมอเตอร์จอมทอง จำกัด

Posted on 14-August-2014 00:35 AM

รายละเอียด

570058

โครงอบรมคุณธรรมจริยธรรมฯ

Posted on 13-August-2014 16:20 PM

รายละเอียด