600055

ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการสอนแบบเทคโนโลยีเฉพาะทาง ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

Posted on 21-June-2017 13:38 PM

รายละเอียด

600054

การเสวนาแนวทางการพัฒนาวิทยาลัยการอาชีพจอมทองสู่ความเป็นเลิศ เพื่อก้าวสู่ Thailand 4.0

Posted on 19-June-2017 10:25 AM

รายละเอียด

600053

งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่า เหลือง-แสด 17-06-2560

Posted on 19-June-2017 10:01 AM

รายละเอียด

600052

เปิดอาคาร “สิริมังคลานุสรณ์” และทำบุญครบรอบ 20 ปี

Posted on 19-June-2017 10:00 AM

รายละเอียด

600051

พิธีไหว้ครูและครอบครูช่าง

Posted on 16-June-2017 14:28 PM

รายละเอียด

600050

แสดงความยินดีกับ นายวินัย จันทรานาค และต้อนรับ นายนันท์นิพัทธ์ สาลีวัน

Posted on 14-June-2017 14:19 PM

รายละเอียด

600049

ตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2560

Posted on 14-June-2017 13:34 PM

รายละเอียด

600048

โครงการ ความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ณ บริษัท ไทยซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

Posted on 14-June-2017 13:27 PM

รายละเอียด

600047

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center Thailand 4.0)

Posted on 14-June-2017 13:18 PM

รายละเอียด

600046

พิธีเปิดงานประเพณีสรงน้ำและสมโภชพระทักขิณโมลีธาตุ

Posted on 06-June-2017 13:53 PM

รายละเอียด

600045

"อาคารสิริมังคลานุสรณ์" หมายความว่า เพื่อความเป็นสิริมงคล

Posted on 06-June-2017 13:50 PM

รายละเอียด

600044

สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ (NBT)

Posted on 06-June-2017 13:48 PM

รายละเอียด

600043

วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม

Posted on 01-June-2017 00:20 AM

รายละเอียด

600042

โครงการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านงานเคาะตัวถังและพ่นสีรถยนต์จากผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทนิปปอนเพนต์ (Nippon Paint)

Posted on 28-May-2017 23:56 PM

รายละเอียด

600041

โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

Posted on 28-May-2017 23:52 PM

รายละเอียด

600040

โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา (Big Cleaning Day)

Posted on 28-May-2017 23:47 PM

รายละเอียด

600039

โครงการพัฒนาสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานการประกันคุณภาพ

Posted on 28-May-2017 23:44 PM

รายละเอียด

600038

กิจกรรมปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธุ์ปลา

Posted on 28-May-2017 23:40 PM

รายละเอียด

600037

เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมประจำปีการศึกษา 2560

Posted on 17-May-2017 09:58 AM

รายละเอียด

600036

ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2560

Posted on 11-May-2017 15:27 PM

รายละเอียด
Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong