590086

รวมพลังแห่งความภักดี ณ ลานอเนกประสงค์หน้าที่ว่าการอำเภอจอมทอง

Posted on 25-November-2016 11:19 AM

รายละเอียด

590085

โครการประชุมการเตรียมความพร้อมในการประเมินหน่วยองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

Posted on 25-November-2016 11:15 AM

รายละเอียด

590084

เลี้ยงส่งข้าราชการครูและต้อนรับบุคลากรใหม่

Posted on 25-November-2016 11:11 AM

รายละเอียด

590083

สืบสานวัฒนธรรมประเพณียี่เป็ง หมู่เฮาวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

Posted on 25-November-2016 11:06 AM

รายละเอียด

590082

๙๙๙,๙๙๙ คน ปฏิญานตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์

Posted on 09-November-2016 12:10 PM

รายละเอียด

590081

ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา

Posted on 09-November-2016 11:55 AM

รายละเอียด

590080

สวดอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช

Posted on 02-November-2016 00:54 AM

รายละเอียด

590079

เสริมสร้างสิริมงคลกับสถานศึกษา เพื่อจัดบำเพ็ญกุศล ถวายเป็นพระราชกุศล

Posted on 01-November-2016 01:12 AM

รายละเอียด

590078

พิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร

Posted on 26-October-2016 20:26 PM

รายละเอียด

590077

วันปิยมหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2559

Posted on 26-October-2016 18:37 PM

รายละเอียด

590076

นายวิลาศ กล่อมสุนทร ประมงอำเภอจอมทอง นำพันธุ์ปลาสุลต่าน จำนวน 10,000 ตัว มอบให้กับวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

Posted on 23-October-2016 14:56 PM

รายละเอียด

590075

บริการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์

Posted on 23-October-2016 14:53 PM

รายละเอียด

590074

บริการย้อมผ้าสีดำให้แก่ประชาชนฟรี

Posted on 23-October-2016 14:50 PM

รายละเอียด

590073

"ทำดีเพื่อพ่อ" 20 ตุลาคม 2559

Posted on 23-October-2016 14:42 PM

รายละเอียด

590072

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Posted on 23-October-2016 14:35 PM

รายละเอียด

590071

"แชมป์" อาชีวะฟุตซอลลีค ร่วมค้นหา สุดยอดซันโว

Posted on 23-October-2016 14:06 PM

รายละเอียด

590070

"ประชารัฐร่วมพัฒนาสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เทิดไท้องค์ราชัน" ประจำปีการศึกษา 2559

Posted on 23-October-2016 13:09 PM

รายละเอียด

590069

มอบอุปกรณ์การเรียน

Posted on 23-October-2016 12:57 PM

รายละเอียด

590068

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560

Posted on 06-October-2016 14:49 PM

รายละเอียด

590067

เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ

Posted on 04-October-2016 09:25 AM

รายละเอียด
Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

www.facebook.com/ciceccm