570006

บรรยากาศการซ้อมรับใบประกาศนียบัตรนักเรียนปวช.๓ ของวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐-๑๓.๐๐ น.

Posted on 05-March-2014 14:29 PM

รายละเอียด

570005

ปฐมนิเทศนักศีกษา ก่อนออกฝึกประสบการณ์ ประจำปีกการศึกษา ๒๕๕๗

Posted on 04-March-2014 15:02 PM

รายละเอียด

570004

วิทยาลัยการอาชีพจอมทองเข้าร่วมงานมหกรรมผ้าฝ้ายตอมือ ๑๑๓ ปี๋ ของดีจ๋อมตอง ครั้งที่ ๗

Posted on 20-February-2014 15:28 PM

รายละเอียด

570003

การอาชีพจอมทองปริทรรศน์ (Chomtong Vocational Open House 2014)

Posted on 20-February-2014 15:10 PM

รายละเอียด

570002

การแข่งขันประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ อาชีวศึกษาระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2556

Posted on 20-February-2014 14:56 PM

รายละเอียด

570001

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ

Posted on 20-February-2014 14:39 PM

รายละเอียด