570017

โครงการมีส่วนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมฐานนักเรียน ๕ ส

Posted on 10-April-2014 10:47 AM

รายละเอียด

570016

บรรยากาศตอนเช้าในวันแรกของการเรียนปรับพื้นฐาน

Posted on 31-March-2014 11:23 AM

รายละเอียด

570015

การประชุมครูและบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพจอมทองครั้งที่2/2557

Posted on 26-March-2014 13:09 PM

รายละเอียด

570014

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการนายธีรา หมื่นบาล

Posted on 20-March-2014 10:14 AM

รายละเอียด

570013

บรรยากาศการรายงานตัวนักเรียน นักเศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ในวันพุธ ที่ 12 มันาคม 2557

Posted on 12-March-2014 13:39 PM

รายละเอียด

570012

พระครูอนุสนธิ์ ประชาธร (พระอาจารย์รัตน์ รตนญาโณ) ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณในการจัดตั้งสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network

Posted on 12-March-2014 12:54 PM

รายละเอียด

570011

การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการรับรายงานตัวนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพจอมทองใน วันที่พุธที่ 12 มี.ค.2557

Posted on 11-March-2014 16:55 PM

รายละเอียด

570010

บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพจอมทองร่วมเดินทางส่ง อ.วรรษมน พิทาคำ ได้บรรจุครูผู้ช่่วยที่ ร.ร.บ้านโรงเรียนบ้านนาหลวง จ.แพร่ ในวันที่ 10 มี.ค. 57

Posted on 11-March-2014 16:46 PM

รายละเอียด

570009

คณะผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพจอมทองร่วมเดินทาง ครูยุภาภรณ์ เทพจันทร์ เพื่อรับตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำพูน ในวันที่ 10 มีนาคม 2557

Posted on 11-March-2014 16:31 PM

รายละเอียด

570008

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ขอแสดงความยินดีกับ อ.ยุภาภรณ์ เทพจันทร์ และ อ.วรรษมน พิทาคำ

Posted on 06-March-2014 15:53 PM

รายละเอียด

570007

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ณ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๗

Posted on 06-March-2014 15:17 PM

รายละเอียด

570006

บรรยากาศการซ้อมรับใบประกาศนียบัตรนักเรียนปวช.๓ ของวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐-๑๓.๐๐ น.

Posted on 05-March-2014 14:29 PM

รายละเอียด

570005

ปฐมนิเทศนักศีกษา ก่อนออกฝึกประสบการณ์ ประจำปีกการศึกษา ๒๕๕๗

Posted on 04-March-2014 15:02 PM

รายละเอียด

570004

วิทยาลัยการอาชีพจอมทองเข้าร่วมงานมหกรรมผ้าฝ้ายตอมือ ๑๑๓ ปี๋ ของดีจ๋อมตอง ครั้งที่ ๗

Posted on 20-February-2014 15:28 PM

รายละเอียด

570003

การอาชีพจอมทองปริทรรศน์ (Chomtong Vocational Open House 2014)

Posted on 20-February-2014 15:10 PM

รายละเอียด

570002

การแข่งขันประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ อาชีวศึกษาระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2556

Posted on 20-February-2014 14:56 PM

รายละเอียด

570001

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ

Posted on 20-February-2014 14:39 PM

รายละเอียด