600015

พิธีรับใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

Posted on 09-March-2017 19:56 PM

รายละเอียด

600014

การอาชีพจอมทองปริทรรศน์ CICEC Open House 2017

Posted on 17-February-2017 00:36 AM

รายละเอียด

600013

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา2559

Posted on 08-February-2017 12:06 PM

รายละเอียด

600012

๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

Posted on 08-February-2017 11:40 AM

รายละเอียด

600011

การประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย ประจำ 2560

Posted on 08-February-2017 11:39 AM

รายละเอียด

600010

๒๘ มกราคม ๒๕๖๐ อบรมการเสริมสร้างคุณธรรม

Posted on 08-February-2017 11:36 AM

รายละเอียด

600009

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Posted on 26-January-2017 19:17 PM

รายละเอียด

600008

ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

Posted on 20-January-2017 14:44 PM

รายละเอียด

600007

วันครู 16 มกราคม 2560

Posted on 18-January-2017 00:08 AM

รายละเอียด

600006

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2559

Posted on 17-January-2017 23:58 PM

รายละเอียด

600005

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐

Posted on 17-January-2017 23:46 PM

รายละเอียด

600004

กีฬาสีภายใน ต้านภัยยาเสพติด เหลือง แสด เกมส์ (Sport Day)ครั้งที่ 17

Posted on 11-January-2017 16:39 PM

รายละเอียด

600003

ทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2560

Posted on 10-January-2017 12:40 PM

รายละเอียด

600002

โครงการอาชีวะอาสา รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐

Posted on 10-January-2017 11:53 AM

รายละเอียด

600001

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๘พรรษา

Posted on 10-January-2017 11:38 AM

รายละเอียด

590100

โครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัย

Posted on 19-December-2016 22:25 PM

รายละเอียด

590099

การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่น

Posted on 19-December-2016 22:20 PM

รายละเอียด

590098

โครงการแลกเปลี่ยนครูและนักเรียน

Posted on 19-December-2016 22:13 PM

รายละเอียด

590097

งานเลี้ยงส่งและแสดงความยินดี

Posted on 19-December-2016 22:10 PM

รายละเอียด

590096

วิทยาลัยการอาชีพจอมทองร่วมแสดงความยินดีกับนายธีรา หมื่นบาล รองผู้อำนวยการ

Posted on 19-December-2016 21:49 PM

รายละเอียด
Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong