580009

V-net ของนักเรียน ปวช.3 ประจำปีการศึกษา2557

Posted on 28-January-2015 10:25 AM

รายละเอียด

580008

งานประทานรางวัลเกียรติคุณ

Posted on 28-January-2015 10:02 AM

รายละเอียด

580007

ชมรม STOP TEEN MOM ของวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จัดกิจกรรม รณรงณ์ป้องกันปัญหาการตั้งครรถ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ณ ห้องประชุม วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จังหวัดเชี

Posted on 28-January-2015 09:50 AM

รายละเอียด

580006

กีฬาเยาวชนประชาชน เทศบาลตำบลจอมทอง ประจำปี ๒๕๕๘ ว.ก.จอมทองชนะเลิศฟุตซอลอายุไม่เกิน 16 ปี

Posted on 23-January-2015 13:26 PM

รายละเอียด

580005

เกียรติครูยิ่งใหญ่ น้อมใจบูชา เลิศล้ำคุณค่า ศรัทธาพระคุณ 16 มกราคม 2558

Posted on 17-January-2015 01:46 AM

รายละเอียด

580004

วัฒนธรรมเกาหลีใต้

Posted on 17-January-2015 01:30 AM

รายละเอียด

580003

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘

Posted on 12-January-2015 20:07 PM

รายละเอียด

580002

กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2558 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

Posted on 12-January-2015 19:09 PM

รายละเอียด

580001

อาชีวะอาสา ตรวจรถพร้อมใช้ปลอดภัยแน่นอน ฟรี ในช่วงวันหยุดระหว่างวันที่ 29 ธ.ค.2557 - 5 ม.ค.2558

Posted on 05-January-2015 14:56 PM

รายละเอียด

570095

เหลือง - แสด เกมส์ (Sport Day) ครั้งที่ 15 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

Posted on 29-December-2014 11:15 AM

รายละเอียด

570094

โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการใช้สื่อ ICT

Posted on 14-December-2014 10:17 AM

รายละเอียด

570093

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ได้จัดโครงการจัดการอาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2558

Posted on 11-December-2014 16:04 PM

รายละเอียด

570092

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ยินดีต้อนรับคณะ ผู้อำนวยการวีรพล วงศ์พัทธยากร ผู้อำนวยการโรงเรียนสามบ่อวิทยา อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ฯ

Posted on 08-December-2014 15:36 PM

รายละเอียด

570091

๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ที่ว่าการอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

Posted on 07-December-2014 22:37 PM

รายละเอียด

570090

ประชุมผู้ปกครอง ในวันที่ 4 ธันวาคา 2557

Posted on 07-December-2014 22:10 PM

รายละเอียด

570089

วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม

Posted on 07-December-2014 21:58 PM

รายละเอียด

570088

สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

Posted on 25-November-2014 15:50 PM

รายละเอียด

570087

แสดงความยินดีกับอ.วรานนท์ คำมาวัน

Posted on 19-November-2014 16:32 PM

รายละเอียด

570086

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมิน (อ.ว.ท.) นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

Posted on 18-November-2014 11:39 AM

รายละเอียด

570085

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง การเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

Posted on 16-November-2014 11:21 AM

รายละเอียด