590006

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ณ ที่ว่าการอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

Posted on 18-January-2016 10:02 AM

รายละเอียด

590005

ครูดีเด่นวันครู ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๖๐

Posted on 18-January-2016 09:43 AM

รายละเอียด

590004

การประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ครั้งที่1/2559

Posted on 15-January-2016 18:06 PM

รายละเอียด

590003

กิจกรรม งานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559

Posted on 11-January-2016 11:39 AM

รายละเอียด

590002

ASEAN and English Celebrations

Posted on 06-January-2016 23:25 PM

รายละเอียด

590001

กิจกรรมทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2559

Posted on 04-January-2016 10:55 AM

รายละเอียด

580069

โครงการ อาชีวะอาสา ตรวจรถก่อนใช้เดินทางปลอดภัย 2559 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

Posted on 29-December-2015 11:35 AM

รายละเอียด

580068

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และ Marry X mas 2016

Posted on 28-December-2015 11:26 AM

รายละเอียด

580067

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาบุคลากร

Posted on 25-December-2015 12:54 PM

รายละเอียด

580066

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการร่วมจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

Posted on 24-December-2015 14:11 PM

รายละเอียด

580065

กีฬาสี ภายในต้านภัยยาเสพติด เหลือ แสด เกมส์ ครั้งที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2558

Posted on 23-December-2015 18:34 PM

รายละเอียด

580064

พิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

Posted on 17-December-2015 17:23 PM

รายละเอียด

580063

กิจกรรมบรรเทาภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช ภายใต้แนวคิด

Posted on 16-December-2015 09:50 AM

รายละเอียด

580062

BIKE FOR DAD ประจำปี 2558

Posted on 11-December-2015 11:52 AM

รายละเอียด

580061

พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2558

Posted on 07-December-2015 22:49 PM

รายละเอียด

580060

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ปี 2558 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

Posted on 04-December-2015 21:54 PM

รายละเอียด

580059

การป้องกันการติดเชื้อ HIV

Posted on 27-November-2015 15:23 PM

รายละเอียด

580058

ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

Posted on 27-November-2015 10:47 AM

รายละเอียด

580057

กิจกรรมงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2558

Posted on 25-November-2015 10:17 AM

รายละเอียด

580056

กิจกรรมน้อมรำลึกพระมหาธีรราชเจ้าพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

Posted on 25-November-2015 09:25 AM

รายละเอียด
Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

www.facebook.com/ciceccm