580055

วันปิยมหาราช 23 ต.ค.2558

Posted on 30-October-2015 23:49 PM

รายละเอียด

580054

โครงการทวิศึกษาโรงเรียนมัธยมในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ

Posted on 30-October-2015 23:41 PM

รายละเอียด

580053

MOU ระหว่าง วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เชียงใหม่ กับโรงเรียนบ้านปางอุ๋ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

Posted on 30-October-2015 23:30 PM

รายละเอียด

580052

สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สอนบูรณาการไอซีทีในการจัดการเรียนการสอน

Posted on 30-October-2015 23:15 PM

รายละเอียด

580051

โครงการ พัฒนาบุคลากรอาชีวศึกษาและสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล

Posted on 13-October-2015 15:18 PM

รายละเอียด

580050

อบรมและพัฒนาระบบพัฒนาผู้เรียนให้กับครูที่ปรึกษา

Posted on 23-September-2015 09:08 AM

รายละเอียด

580049

เลือกตั้งผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ.สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Posted on 18-September-2015 00:05 AM

รายละเอียด

580048

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ได้ส่งตัวแทน ครูธงชัย ทองเสวก เข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสินกีฬามวยไทยสมัครเล่นระดับชาติ ครั้งที่ 10 เมืองแคนเกมส์ฯ

Posted on 14-September-2015 15:35 PM

รายละเอียด

580047

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา คณะผู้บริหาร ครู ร่วมกับบริษัท Exeltis จัดอบรมให้กับครูฯ

Posted on 27-August-2015 16:10 PM

รายละเอียด

580046

โครงปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ

Posted on 22-August-2015 12:10 PM

รายละเอียด

580045

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา คณะครูฝ่ายวิชาการได้จัดโครงการ วัยใส ไม่ท้องฯ

Posted on 19-August-2015 15:09 PM

รายละเอียด

580044

ร่วมพิธีถวายพระพรในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

Posted on 13-August-2015 12:00 PM

รายละเอียด

580043

วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน 10 สิงหาคม 2558 ณ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

Posted on 13-August-2015 11:53 AM

รายละเอียด

580042

นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง รองผู้อำนวยการ และคณะครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมพิธีถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ฯ

Posted on 11-August-2015 17:55 PM

รายละเอียด

580041

โครงการพัฒนาองค์กรและศึกษาดูงานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

Posted on 11-August-2015 09:52 AM

รายละเอียด

580040

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ฝ่ายวิชาการ คณะผู้บริหาร ครูได้จัดกิจกรรม วันภาษาไทยแห่งชาติ และวันอาเซียนฯ

Posted on 07-August-2015 11:52 AM

รายละเอียด

580039

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ยินดีต้อนรับคณะกรรมการ การตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยต้นสังกัด วันที่ 5 สิงหาคม 2558

Posted on 05-August-2015 11:32 AM

รายละเอียด

580038

ถวายเทียนพรรษาปี 2558

Posted on 29-July-2015 17:50 PM

รายละเอียด

580037

การแข่งขันกีฬากีอาชีวะเกมส์ระดับภาค ครั้งที่ 10 พญามังรายเกมส์ จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 19 - 25 กรกฏาคม 2558 ที่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

Posted on 28-July-2015 10:54 AM

รายละเอียด

580036

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จัดพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 5

Posted on 27-July-2015 17:08 PM

รายละเอียด
Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

www.facebook.com/ciceccm