590068

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560

Posted on 06-October-2016 14:49 PM

รายละเอียด

590067

เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ

Posted on 04-October-2016 09:25 AM

รายละเอียด

590066

โครงการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุและการบริหารความเสี่ยง

Posted on 21-September-2016 20:45 PM

รายละเอียด

590065

ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือตรวจเยี่ยมวิทยาลัยฯและให้คำแนะนำในเรื่องการก่อสร้างอาคารวิทยบริการ

Posted on 21-September-2016 20:45 PM

รายละเอียด

590064

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

Posted on 20-September-2016 00:19 AM

รายละเอียด

590063

โครงการเตรียมความพร้อม แข่งขันทักษะอาชีวศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙

Posted on 19-September-2016 01:37 AM

รายละเอียด

590062

กิจกรรม Big Cleaning Day และ ร่วมกันกำจัดและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย

Posted on 19-September-2016 01:30 AM

รายละเอียด

590061

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ร่วมแสดงความยินดีกับครูพัตรพงษ์ วงค์แปง

Posted on 13-September-2016 11:19 AM

รายละเอียด

590060

“ตลาดอาชีวะ” ระหว่างวันที่ 15 - 19 สิงหาคม 2559

Posted on 10-September-2016 20:42 PM

รายละเอียด

590059

โครงการอบรมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง

Posted on 10-September-2016 16:37 PM

รายละเอียด

590058

การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษาของนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

Posted on 09-September-2016 00:03 AM

รายละเอียด

590057

สัปดาห์วิทยาศาสตร์

Posted on 08-September-2016 23:57 PM

รายละเอียด

590056

ร่วมพิธีถวายพระพรในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559

Posted on 12-August-2016 13:09 PM

รายละเอียด

590055

พิธีถวายพระพรในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

Posted on 11-August-2016 13:38 PM

รายละเอียด

590054

พิธีเตรียมลูกเสือวิสามัญ ประดับแถบ 2 สี ประจำปี 2559

Posted on 10-August-2016 19:18 PM

รายละเอียด

590053

โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมสู่สถานศึกษา ประจำปี 2559

Posted on 10-August-2016 19:16 PM

รายละเอียด

590052

ASEAN DAY 2016 One Vision One Identity One Community

Posted on 08-August-2016 10:50 AM

รายละเอียด

590051

ร่วมเดินรณรงค์ให้ประชาชนไปลงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ

Posted on 04-August-2016 22:23 PM

รายละเอียด

590050

งานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2559

Posted on 30-July-2016 00:46 AM

รายละเอียด

590049

ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช

Posted on 30-July-2016 00:39 AM

รายละเอียด
Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong