590028

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

Posted on 24-May-2016 20:53 PM

รายละเอียด

590027

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทองนางอรัญญา กิมภิระ กล่าวต้อนรับและให้โอวาท

Posted on 19-May-2016 16:13 PM

รายละเอียด

590026

CICEC Youth Corner

Posted on 19-May-2016 16:07 PM

รายละเอียด

590025

ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ 2559

Posted on 16-May-2016 12:55 PM

รายละเอียด

590024

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

Posted on 04-May-2016 15:48 PM

รายละเอียด

590023

พิธีรดน้ำดำหัว ประจำปี 2559

Posted on 26-April-2016 01:08 AM

รายละเอียด

590022

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

Posted on 26-April-2016 00:41 AM

รายละเอียด

590021

ขบวนประเพณีแห่ไม้ค้ำโพธิ์ ประจำปี 2559

Posted on 26-April-2016 00:31 AM

รายละเอียด

590020

เปิดงานโครงการอาชีวะอาสารณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 11-17 เมษายน 2559

Posted on 26-April-2016 00:29 AM

รายละเอียด

590019

โครงการอาชีวะอาสา ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

Posted on 26-April-2016 00:10 AM

รายละเอียด

590018

โครงการขยายการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพ

Posted on 31-March-2016 13:52 PM

รายละเอียด

590017

การจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย

Posted on 22-March-2016 13:19 PM

รายละเอียด

590016

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

Posted on 09-March-2016 16:15 PM

รายละเอียด

590015

งานชุมนุมลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษาช่อสะอาด ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 7

Posted on 07-March-2016 17:09 PM

รายละเอียด

590014

โครงการปลูกหญ้าแฝก และปราชญ์แห่งการเรียนรู้

Posted on 04-March-2016 10:10 AM

รายละเอียด

590013

ร่วมกิจกรรม "เปิดดอย กอยบ้าน" ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31

Posted on 25-February-2016 23:36 PM

รายละเอียด

590012

กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2558

Posted on 25-February-2016 23:34 PM

รายละเอียด

590011

เดินขบวนงานมหกรรมผ้าฝ้ายของดีอำเภอจอมทอง

Posted on 11-February-2016 15:08 PM

รายละเอียด

590010

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่จะสำเร็จการศึกษา ภายใต้โครงการแนะแนวการศึกษา

Posted on 11-February-2016 14:44 PM

รายละเอียด

590009

การอาชีพจอมทองปริทรรศน์ Cicec Open House 2016

Posted on 10-February-2016 11:04 AM

รายละเอียด
Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong