640079

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 การต้อนรับ นายนพรัตน์ มโนรำ ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

Posted on 16-June-2021 13:51 PM

รายละเอียด

640078

วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 มอบช่อดอกไม้พร้อมทั้งให้การต้อนรับ ครู บุคลากรทางการศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

Posted on 19-May-2021 09:02 AM

รายละเอียด

640077

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกให้แก่ครูผู้ช่วยคนใหม่

Posted on 19-May-2021 08:59 AM

รายละเอียด

640076

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

Posted on 19-May-2021 08:54 AM

รายละเอียด

640075

ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการ อรัญญา กิมภิระ “ผู้บริหารดีศรีอาชีวศึกษา” ประจำปีพุทธศักราช 2564

Posted on 19-May-2021 08:48 AM

รายละเอียด

640074

ยินดีต้อนรับ " นางสาวอัญชลี สิงห์คำ "

Posted on 19-May-2021 08:45 AM

รายละเอียด

640073

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 การมอบอุปกรณ์กดเจลแอลกอฮอลล์

Posted on 19-May-2021 08:44 AM

รายละเอียด

640072

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

Posted on 19-May-2021 08:41 AM

รายละเอียด

640071

วันที่ 29 เมษายน 2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาแบบออนไลน์

Posted on 19-May-2021 08:38 AM

รายละเอียด

640070

CICEC Student activities Magazine March 2021

Posted on 29-April-2021 09:51 AM

รายละเอียด

640069

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

Posted on 23-April-2021 10:01 AM

รายละเอียด

640068

วันที่ 22 เมษายน 2564 ณะกรรมการพิจารณาทุน กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

Posted on 23-April-2021 09:58 AM

รายละเอียด

640067

ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2564

Posted on 23-April-2021 09:56 AM

รายละเอียด

640066

วันที่ 17 เมษายน 2564 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง จิตอาสาช่วยพัฒนา

Posted on 23-April-2021 09:54 AM

รายละเอียด

640065

ประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่

Posted on 23-April-2021 09:51 AM

รายละเอียด

640064

ประกาศจาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Posted on 23-April-2021 09:49 AM

รายละเอียด

640063

ขอแสดงความยินดีกับครูผู้ช่วยคนใหม่

Posted on 23-April-2021 09:47 AM

รายละเอียด

640062

วันที่ 9 เมษายน 2564 สืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง สรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ประจำปี 2564

Posted on 23-April-2021 09:45 AM

รายละเอียด

640061

วันที่ 5 เมษายน 2564 กิจกรรมกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน เนื่องในวันคล้ายวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันจักรีบรมราชวงศ์

Posted on 05-April-2021 14:35 PM

รายละเอียด

640060

วันที่ 4 เมษายน 2564 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบดิจิทัล (Digital test)

Posted on 05-April-2021 14:32 PM

รายละเอียด
Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong