630027

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2563

Posted on 15-July-2020 13:49 PM

รายละเอียด

630026

วันที่ 6-8 กรกฎาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น รายวิชา "ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็ก"

Posted on 06-July-2020 21:57 PM

รายละเอียด

630025

Posted on 06-July-2020 21:54 PM

รายละเอียด

630024

Posted on 03-July-2020 16:02 PM

รายละเอียด

630023

Posted on 03-July-2020 15:31 PM

รายละเอียด

630022

Posted on 03-July-2020 15:25 PM

รายละเอียด

630021

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการปลูกฝังจิตสำนึกด้านการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประจำปีการศ

Posted on 03-July-2020 15:12 PM

รายละเอียด

630020

คู่มือนักเรียน นักศึกษา" 

Posted on 02-July-2020 20:17 PM

รายละเอียด

630019

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เปิดทำการเรียนการสอนวันแรก ตามมาตรการการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19

Posted on 01-July-2020 20:27 PM

รายละเอียด

630018

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช. 1 และระดับชั้น ปวส. 1 ประจำปีการศึกษา 2563

Posted on 30-June-2020 16:51 PM

รายละเอียด

630017

Posted on 30-June-2020 16:51 PM

รายละเอียด

630016

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 โครงการระบบดูแลผู้เรียนกิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายผู้ปกครองในการดูแลผู้เรียน (การประชุมผู้ปกครอง) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

Posted on 30-June-2020 14:14 PM

รายละเอียด

630015

วันที่ 29 มิถุนายน 256 การประเมินออกตรวจรับรองตนเองของสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

Posted on 29-June-2020 20:40 PM

รายละเอียด

630014

เตรียมพร้อมรับการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ตามแนวปฏิบัติการเปิดภาคเรียนในสถานการณ์ Covid-19

Posted on 27-June-2020 15:36 PM

รายละเอียด

630013

ต้อนรับว่าที่รองผู้อำนวยการดิถี วงศ์สวาสดิ์ เข้าฝึกประสบการณ์รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

Posted on 26-June-2020 15:04 PM

รายละเอียด

630012

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโลนา โควิด วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

Posted on 25-June-2020 17:42 PM

รายละเอียด

630011

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 บริษัทสยามนิสสันเชียงใหม่ ได้มอบสีพ่นรถยนต์ให้กับ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

Posted on 09-June-2020 20:09 PM

รายละเอียด

630010

วันที่ 1-5 มิถุนายน 2563 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

Posted on 08-June-2020 15:09 PM

รายละเอียด

630009

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินจากอำเภอจอมทอง มาประเมินกิจการ/กิจกรรมตามมาตรการผ่อนปรนตามมาตรการป้องกันโร

Posted on 08-June-2020 15:11 PM

รายละเอียด

630008

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง มอบหน้ากากเฟสชิลด์ และอุปกรณ์จ่ายเจลล้างมือแบบใช้เท้าเหยียบ เป็นอุปกรณ์การแพทย์ให้กับ รพ.สต.บ้านดอนชัย ,

Posted on 29-May-2020 09:25 AM

รายละเอียด