610064

19-05-2561 ออกหน่วยบริการชุมชน

Posted on 22-May-2018 10:42 AM

รายละเอียด

610063

16-05-2561 ยินดีต้อนรับครูใหม่

Posted on 22-May-2018 10:37 AM

รายละเอียด

610062

15-05-2561 ต้อนรับคณะดูงานจาก วษท.เชียงราย

Posted on 22-May-2018 10:36 AM

รายละเอียด

610061

15-05-2561 บรรยากาศวันเปิดภาคเรียน 1/2561

Posted on 22-May-2018 10:35 AM

รายละเอียด

610060

14-05-2561 ปฐมนิเทศนักเรียนก่อนออกฝึกงาน

Posted on 15-May-2018 15:23 PM

รายละเอียด

610059

13-05-2561 ออกหน่วยบริการ Fixit Center

Posted on 15-May-2018 15:21 PM

รายละเอียด

610058

12-05-2561 พิธีเปิดศูนย์ Fixit Center ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2561

Posted on 15-May-2018 15:21 PM

รายละเอียด

610057

10-11 พฤษภาคม 2561 เข้าค่ายคุณธรรม นักเรียน นักศึกษา 2561

Posted on 15-May-2018 15:21 PM

รายละเอียด

610056

10-05-2561 ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561

Posted on 15-May-2018 15:20 PM

รายละเอียด

610055

01-04 พฤษภาคม 2561 ศึกษาดูงานระยอง-ชลบุรี

Posted on 06-May-2018 01:51 AM

รายละเอียด

610054

27-04-2561 โครงการอบรมพัฒนาพลเมืองจิตอาสาประชารัฐ

Posted on 06-May-2018 01:50 AM

รายละเอียด

610053

26-27 เมษายน 2561 ปฐมนิเทศก่อนฝึกงาน บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิค

Posted on 06-May-2018 01:50 AM

รายละเอียด

610052

26-04-2561 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน วอศ.นครราชสีมา

Posted on 06-May-2018 01:49 AM

รายละเอียด

610051

20-04-2561 ร่วมกิจกรรมการละเล่นสะบ้า

Posted on 24-April-2018 23:50 PM

รายละเอียด

610050

17-04-2561 ร่วมสระเกล้าขอพร พระพรหมมงคล

Posted on 18-April-2018 14:20 PM

รายละเอียด

610049

15-04-2561 ร่วมขบวนแห่ไม้ค้ำโพธิ์

Posted on 18-April-2018 14:19 PM

รายละเอียด

610048

13-04-2561 ตำรวจทางหลวง เข้าเยี่ยมศูนย์อาชีวะอาสา

Posted on 18-April-2018 14:19 PM

รายละเอียด

610047

13-04-2561 รองเลขาธิการ สอศ. เข้าเยี่ยมศูนย์อาชีวะอาสา

Posted on 18-April-2018 14:18 PM

รายละเอียด

610046

12-04-2561 ผอ.อรัญญา เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวะอาสา

Posted on 18-April-2018 14:17 PM

รายละเอียด

610045

12-04-2561 ผอ. วท.สารภีเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ

Posted on 18-April-2018 14:17 PM

รายละเอียด