580044

ร่วมพิธีถวายพระพรในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

Posted on 13-August-2015 12:00 PM

รายละเอียด

580043

วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน 10 สิงหาคม 2558 ณ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

Posted on 13-August-2015 11:53 AM

รายละเอียด

580042

นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง รองผู้อำนวยการ และคณะครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมพิธีถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ฯ

Posted on 11-August-2015 17:55 PM

รายละเอียด

580041

โครงการพัฒนาองค์กรและศึกษาดูงานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

Posted on 11-August-2015 09:52 AM

รายละเอียด

580040

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ฝ่ายวิชาการ คณะผู้บริหาร ครูได้จัดกิจกรรม วันภาษาไทยแห่งชาติ และวันอาเซียนฯ

Posted on 07-August-2015 11:52 AM

รายละเอียด

580039

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ยินดีต้อนรับคณะกรรมการ การตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยต้นสังกัด วันที่ 5 สิงหาคม 2558

Posted on 05-August-2015 11:32 AM

รายละเอียด

580038

ถวายเทียนพรรษาปี 2558

Posted on 29-July-2015 17:50 PM

รายละเอียด

580037

การแข่งขันกีฬากีอาชีวะเกมส์ระดับภาค ครั้งที่ 10 พญามังรายเกมส์ จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 19 - 25 กรกฏาคม 2558 ที่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

Posted on 28-July-2015 10:54 AM

รายละเอียด

580036

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จัดพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 5

Posted on 27-July-2015 17:08 PM

รายละเอียด

580035

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง และฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ฯ

Posted on 10-July-2015 13:19 PM

รายละเอียด

580034

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา และฝ่ายวิชาการ ได้จัดโครงการตรวจสุขภาพของนักเรียน ประจำปี 2558 ในวัน พุธ ที่ 8 กรกฏาคม 2558 ฯ

Posted on 08-July-2015 11:42 AM

รายละเอียด

580033

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และฝ่ายวิชาการคณะครู ร่วมกันจัดโครงการ วันต่อต้านยาเสพติดโลก และวันสุนทรภู่ ฯ

Posted on 03-July-2015 09:35 AM

รายละเอียด

580032

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ได้จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ครบรอบ ๑๐๔ ปี ลูกเสือไทย ทำหน้าที่ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ กอง ๒ ฯ

Posted on 02-July-2015 10:47 AM

รายละเอียด

580031

การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับจังหวัดเชียงใหม่ปี 2558 ที่วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2558 และวิทยาลัยการอาชีพจอมทองฯ

Posted on 24-June-2015 08:59 AM

รายละเอียด

580030

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่.เชียงใหม่ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชนโดย นายบุญเลิศ บูรณุปรณ์ นายก อบจ.เชียงใหม่ฯ

Posted on 19-June-2015 16:20 PM

รายละเอียด

580029

วันพฤหัสบดี ที่ 18 มิถุนายน 2558 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ นำโดยท่านผู้อำนวยการ นางอรัญญา กิมภิระ และรองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรฯ

Posted on 19-June-2015 08:58 AM

รายละเอียด

580028

โครงการจัดการเรียน การสอนวิชาชีพร่วมกันระหว่างสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและโรงเรียนมัธยมในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพฯ

Posted on 10-June-2015 09:34 AM

รายละเอียด

580027

การพัฒนาคุณภาพอาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านอาชีพ

Posted on 06-June-2015 17:06 PM

รายละเอียด

580026

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ได้จัดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center พิธีลงนามและอบรมช่างชุมชนก่อนการออกหน่วยบริการฯ

Posted on 25-May-2015 23:19 PM

รายละเอียด

580025

ประชุมวางแผน

Posted on 25-May-2015 23:13 PM

รายละเอียด
Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong