580024

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘

Posted on 15-May-2015 12:57 PM

รายละเอียด

580023

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ได้จัดโครงการทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรในและต่างประเทศ

Posted on 06-May-2015 13:25 PM

รายละเอียด

580022

นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร ร่วมสืบสานประเพณีแห่ไม้ค้ำโพธิ์

Posted on 16-April-2015 15:16 PM

รายละเอียด

580021

ร่วมประเพณีสืบสานวัฒนธรรมประเพณีปี๋ใหม่เมือง เมษายน 2558

Posted on 10-April-2015 10:20 AM

รายละเอียด

580020

วิทลัยการอาชีพท่าแซะ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานระบบดูแลนักเรียนที่วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

Posted on 10-April-2015 10:18 AM

รายละเอียด

580019

ตรวจรถก่อนใช้เดินทางปลอดภัย ฟรี

Posted on 09-April-2015 11:35 AM

รายละเอียด

580018

ประกันคุณภาพการศึกษา

Posted on 03-April-2015 09:35 AM

รายละเอียด

580017

บรรยากาศ วันรับลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

Posted on 23-March-2015 09:09 AM

รายละเอียด

580016

พิธีรับประกาศนียบัตรสำหรับ นักเรียน ปวช.3 และ ปวส.2

Posted on 10-March-2015 17:36 PM

รายละเอียด

580015

โครงการปฐมนิเทศนักเรียนก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

Posted on 09-March-2015 14:39 PM

รายละเอียด

580014

การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี

Posted on 22-February-2015 11:06 AM

รายละเอียด

580013

การอาชีพจอมทองปริทรรศน์ Chomthong Vocationnal Open House 2015

Posted on 18-February-2015 14:16 PM

รายละเอียด

580012

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม มหกรรมผ้าฝ้ายตอมือ 114 ปี๋ ของดีเมืองจ๋อมตอง

Posted on 17-February-2015 11:21 AM

รายละเอียด

580011

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557

Posted on 17-February-2015 11:13 AM

รายละเอียด

580010

กีฬาฟุตบอลชาย 7 คน ของงชมรมวิชาชีพช่างยนต์

Posted on 06-February-2015 16:17 PM

รายละเอียด

580009

V-net ของนักเรียน ปวช.3 ประจำปีการศึกษา2557

Posted on 28-January-2015 10:25 AM

รายละเอียด

580008

งานประทานรางวัลเกียรติคุณ

Posted on 28-January-2015 10:02 AM

รายละเอียด

580007

ชมรม STOP TEEN MOM ของวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จัดกิจกรรม รณรงณ์ป้องกันปัญหาการตั้งครรถ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ณ ห้องประชุม วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จังหวัดเชี

Posted on 28-January-2015 09:50 AM

รายละเอียด

580006

กีฬาเยาวชนประชาชน เทศบาลตำบลจอมทอง ประจำปี ๒๕๕๘ ว.ก.จอมทองชนะเลิศฟุตซอลอายุไม่เกิน 16 ปี

Posted on 23-January-2015 13:26 PM

รายละเอียด

580005

เกียรติครูยิ่งใหญ่ น้อมใจบูชา เลิศล้ำคุณค่า ศรัทธาพระคุณ 16 มกราคม 2558

Posted on 17-January-2015 01:46 AM

รายละเอียด
Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong