570050

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ฝ่ายงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ได้จัดกิจกรรมโครงการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2557

Posted on 29-July-2014 14:12 PM

รายละเอียด

570049

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เข้าร่วมแข่งขันกีฬา อาชีวเกมส์ครั้งที่ 9 พระเจ้าเสือเกมส์ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดพิจิตร

Posted on 28-July-2014 15:45 PM

รายละเอียด

570048

วิทยาลัยการอาชีพจอมทองร่วมปลูกป่า บวชป่า รักษาต้นนำ้ เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี ที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

Posted on 28-July-2014 10:05 AM

รายละเอียด

570047

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เข้าร่วมอบรม โครงการเสริมสร้างศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

Posted on 25-July-2014 10:49 AM

รายละเอียด

570046

คณะผู้บริหารโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6

Posted on 24-July-2014 14:24 PM

รายละเอียด

570045

โครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี

Posted on 23-July-2014 18:22 PM

รายละเอียด

570044

นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอม มอบรางวัลการแข่งขันกีฬาฟุตซอล To Be Number One

Posted on 10-July-2014 13:19 PM

รายละเอียด

570043

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2557

Posted on 10-July-2014 12:09 PM

รายละเอียด

570042

การประชุมผู้ปกครอง นักเรียน ปวช.2 และ ปวช.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

Posted on 04-July-2014 14:15 PM

รายละเอียด

570041

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง การประเมินผลโครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา ประจำปีงบปรมาณ 2557

Posted on 02-July-2014 11:22 AM

รายละเอียด

570040

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ออกดำเนินโคงการศูนย์ซ่อมสร้างเพีื่อชุมชน Fix it Centre ประจำปีงบประมาณ 2557

Posted on 30-June-2014 11:25 AM

รายละเอียด

570039

วิิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ร่วมกับ บริษัท นัติมอเตอร์ จำกัดและบริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด จัดอบรมขับขีปลอดภัย

Posted on 27-June-2014 11:39 AM

รายละเอียด

570038

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เข้าร่วมโครงการ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาเอสโซ่ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

Posted on 26-June-2014 11:41 AM

รายละเอียด

570037

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอจอมทอง (คพส.อ.จอมทอง)ได้จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำ

Posted on 26-June-2014 11:33 AM

รายละเอียด

570036

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง โดยว่าที่ร้อยตรีนิพล ลีพัฒนากุล เป็นตัวแทนรับมอบเครื่องยนต์ซูซูกิ ระบบออโตเมติก ที่บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด

Posted on 26-June-2014 10:55 AM

รายละเอียด

570035

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินกิจกรรมวันไหว้ครู

Posted on 19-June-2014 23:45 PM

รายละเอียด

570034

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เปิดการอบรมยกระดับฝีมือช่างชุมชน โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it Center ) ประจำปีงบประมาณ 2557

Posted on 16-June-2014 17:46 PM

รายละเอียด

570033

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เข้าร่วมแข่งขันอาชีวะเกมส์ อศจ. เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 14 - 15 มิ.ย. 2557

Posted on 16-June-2014 16:59 PM

รายละเอียด

570032

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ร่วมเดินขบวนพิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน และเปิดงานสรงน้ำพระบรมธุาตเจ้าจอมทองเชียงใหม่

Posted on 10-June-2014 09:47 AM

รายละเอียด

570031

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทองเชียงใหม่ นางอรัญญา กิมภิระ จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจ ตามแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Posted on 09-June-2014 10:50 AM

รายละเอียด
Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

www.facebook.com/ciceccm