570010

บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพจอมทองร่วมเดินทางส่ง อ.วรรษมน พิทาคำ ได้บรรจุครูผู้ช่่วยที่ ร.ร.บ้านโรงเรียนบ้านนาหลวง จ.แพร่ ในวันที่ 10 มี.ค. 57

Posted on 11-March-2014 16:46 PM

รายละเอียด

570009

คณะผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพจอมทองร่วมเดินทาง ครูยุภาภรณ์ เทพจันทร์ เพื่อรับตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำพูน ในวันที่ 10 มีนาคม 2557

Posted on 11-March-2014 16:31 PM

รายละเอียด

570008

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ขอแสดงความยินดีกับ อ.ยุภาภรณ์ เทพจันทร์ และ อ.วรรษมน พิทาคำ

Posted on 06-March-2014 15:53 PM

รายละเอียด

570007

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ณ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๗

Posted on 06-March-2014 15:17 PM

รายละเอียด

570006

บรรยากาศการซ้อมรับใบประกาศนียบัตรนักเรียนปวช.๓ ของวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐-๑๓.๐๐ น.

Posted on 05-March-2014 14:29 PM

รายละเอียด

570005

ปฐมนิเทศนักศีกษา ก่อนออกฝึกประสบการณ์ ประจำปีกการศึกษา ๒๕๕๗

Posted on 04-March-2014 15:02 PM

รายละเอียด

570004

วิทยาลัยการอาชีพจอมทองเข้าร่วมงานมหกรรมผ้าฝ้ายตอมือ ๑๑๓ ปี๋ ของดีจ๋อมตอง ครั้งที่ ๗

Posted on 20-February-2014 15:28 PM

รายละเอียด

570003

การอาชีพจอมทองปริทรรศน์ (Chomtong Vocational Open House 2014)

Posted on 20-February-2014 15:10 PM

รายละเอียด

570002

การแข่งขันประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ อาชีวศึกษาระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2556

Posted on 20-February-2014 14:56 PM

รายละเอียด

570001

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ

Posted on 20-February-2014 14:39 PM

รายละเอียด
Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

www.facebook.com/ciceccm