570059

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง รับมอบสื่อการเรียน การสอน จากบริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด และบริษัท นัติมอเตอร์จอมทอง จำกัด

Posted on 14-August-2014 00:35 AM

รายละเอียด

570058

โครงอบรมคุณธรรมจริยธรรมฯ

Posted on 13-August-2014 16:20 PM

รายละเอียด

570057

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด

Posted on 13-August-2014 10:13 AM

รายละเอียด

570056

12 สิงหามหาราชินี วันแม่แห่งชาติประจำปี 2557

Posted on 13-August-2014 09:52 AM

รายละเอียด

570055

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จัดงานวันแม่แห่งชาติ 2557 และงานวันอาเซียนฯ

Posted on 08-August-2014 15:06 PM

รายละเอียด

570054

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จัดตั้งชมรม STOP TEEN MOM และร่วมกันจัดกิจกรรม

Posted on 07-August-2014 09:20 AM

รายละเอียด

570053

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ยินดีต้อนรับ หน่วยศึกษานิเทศก์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Posted on 06-August-2014 14:36 PM

รายละเอียด

570052

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จัดโครงการฝึกวิชาชีพเพื่อสร้างอาชีพชุมชน กิจกรรมเห็ดถุงพลาสติก

Posted on 04-August-2014 16:01 PM

รายละเอียด

570051

วิิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจอมทอง ได้จัดโครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA

Posted on 29-July-2014 14:36 PM

รายละเอียด

570050

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ฝ่ายงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ได้จัดกิจกรรมโครงการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2557

Posted on 29-July-2014 14:12 PM

รายละเอียด

570049

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เข้าร่วมแข่งขันกีฬา อาชีวเกมส์ครั้งที่ 9 พระเจ้าเสือเกมส์ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดพิจิตร

Posted on 28-July-2014 15:45 PM

รายละเอียด

570048

วิทยาลัยการอาชีพจอมทองร่วมปลูกป่า บวชป่า รักษาต้นนำ้ เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี ที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

Posted on 28-July-2014 10:05 AM

รายละเอียด

570047

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เข้าร่วมอบรม โครงการเสริมสร้างศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

Posted on 25-July-2014 10:49 AM

รายละเอียด

570046

คณะผู้บริหารโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6

Posted on 24-July-2014 14:24 PM

รายละเอียด

570045

โครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี

Posted on 23-July-2014 18:22 PM

รายละเอียด

570044

นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอม มอบรางวัลการแข่งขันกีฬาฟุตซอล To Be Number One

Posted on 10-July-2014 13:19 PM

รายละเอียด

570043

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2557

Posted on 10-July-2014 12:09 PM

รายละเอียด

570042

การประชุมผู้ปกครอง นักเรียน ปวช.2 และ ปวช.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

Posted on 04-July-2014 14:15 PM

รายละเอียด

570041

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง การประเมินผลโครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา ประจำปีงบปรมาณ 2557

Posted on 02-July-2014 11:22 AM

รายละเอียด

570040

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ออกดำเนินโคงการศูนย์ซ่อมสร้างเพีื่อชุมชน Fix it Centre ประจำปีงบประมาณ 2557

Posted on 30-June-2014 11:25 AM

รายละเอียด
Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong