570039

วิิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ร่วมกับ บริษัท นัติมอเตอร์ จำกัดและบริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด จัดอบรมขับขีปลอดภัย

Posted on 27-June-2014 11:39 AM

รายละเอียด

570038

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เข้าร่วมโครงการ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาเอสโซ่ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

Posted on 26-June-2014 11:41 AM

รายละเอียด

570037

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอจอมทอง (คพส.อ.จอมทอง)ได้จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำ

Posted on 26-June-2014 11:33 AM

รายละเอียด

570036

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง โดยว่าที่ร้อยตรีนิพล ลีพัฒนากุล เป็นตัวแทนรับมอบเครื่องยนต์ซูซูกิ ระบบออโตเมติก ที่บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด

Posted on 26-June-2014 10:55 AM

รายละเอียด

570035

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินกิจกรรมวันไหว้ครู

Posted on 19-June-2014 23:45 PM

รายละเอียด

570034

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เปิดการอบรมยกระดับฝีมือช่างชุมชน โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it Center ) ประจำปีงบประมาณ 2557

Posted on 16-June-2014 17:46 PM

รายละเอียด

570033

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เข้าร่วมแข่งขันอาชีวะเกมส์ อศจ. เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 14 - 15 มิ.ย. 2557

Posted on 16-June-2014 16:59 PM

รายละเอียด

570032

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ร่วมเดินขบวนพิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน และเปิดงานสรงน้ำพระบรมธุาตเจ้าจอมทองเชียงใหม่

Posted on 10-June-2014 09:47 AM

รายละเอียด

570031

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทองเชียงใหม่ นางอรัญญา กิมภิระ จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจ ตามแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Posted on 09-June-2014 10:50 AM

รายละเอียด

570030

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นางอรัญญา กิมภิระ เข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ต่อการดำเนินงานกองทุน กยศ.

Posted on 06-June-2014 15:50 PM

รายละเอียด

570029

TO BE NUMBER ONE 2557

Posted on 04-June-2014 19:30 PM

รายละเอียด

570028

ปฐมนิเทศนักเรียนหอพักในวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 เวลา 16.30 น.

Posted on 20-May-2014 13:42 PM

รายละเอียด

570027

การอบรมการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตภายใต้ โครงการจัดหาอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน

Posted on 20-May-2014 13:38 PM

รายละเอียด

570026

บรรยากาศ วันเปิดภาคเรียนที่ 1/2557 ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2557

Posted on 20-May-2014 13:36 PM

รายละเอียด

570025

ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗

Posted on 14-May-2014 17:41 PM

รายละเอียด

570024

ปฏบัติการร่วมกับโครงการอำเภอยิ้มของจอมทอง เมื่อ 8 พ.ค. 2557

Posted on 10-May-2014 09:37 AM

รายละเอียด

570023

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เชียงใหม่ ร่วมงานประเพณีแห่ไม้ค้ำโพธิ์ ประจำปี 2557

Posted on 10-May-2014 09:34 AM

รายละเอียด

570022

วิทยาลัยการอาชีพจอมทองเชียงใหม่ให้การต้อนรับผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีราชนงคลล้านนา

Posted on 10-May-2014 09:18 AM

รายละเอียด

570021

การดำเนินงานศูนย์อาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน เทศกาลสงกรานต์

Posted on 12-April-2014 15:34 PM

รายละเอียด

570020

การดำเนินงานศูนย์อาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน เทศกาลสงกรานต์

Posted on 12-April-2014 15:33 PM

รายละเอียด
Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong