570028

ปฐมนิเทศนักเรียนหอพักในวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 เวลา 16.30 น.

Posted on 20-May-2014 13:42 PM

รายละเอียด

570027

การอบรมการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตภายใต้ โครงการจัดหาอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน

Posted on 20-May-2014 13:38 PM

รายละเอียด

570026

บรรยากาศ วันเปิดภาคเรียนที่ 1/2557 ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2557

Posted on 20-May-2014 13:36 PM

รายละเอียด

570025

ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗

Posted on 14-May-2014 17:41 PM

รายละเอียด

570024

ปฏบัติการร่วมกับโครงการอำเภอยิ้มของจอมทอง เมื่อ 8 พ.ค. 2557

Posted on 10-May-2014 09:37 AM

รายละเอียด

570023

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เชียงใหม่ ร่วมงานประเพณีแห่ไม้ค้ำโพธิ์ ประจำปี 2557

Posted on 10-May-2014 09:34 AM

รายละเอียด

570022

วิทยาลัยการอาชีพจอมทองเชียงใหม่ให้การต้อนรับผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีราชนงคลล้านนา

Posted on 10-May-2014 09:18 AM

รายละเอียด

570021

การดำเนินงานศูนย์อาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน เทศกาลสงกรานต์

Posted on 12-April-2014 15:34 PM

รายละเอียด

570020

การดำเนินงานศูนย์อาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน เทศกาลสงกรานต์

Posted on 12-April-2014 15:33 PM

รายละเอียด

570019

สืบสานวัฒนธรรมประเพณีปีใหม่เมือง วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง 2557

Posted on 12-April-2014 10:10 AM

รายละเอียด

570018

ตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอน " เทศการสงกรานต์ 2557"

Posted on 10-April-2014 23:29 PM

รายละเอียด

570017

โครงการมีส่วนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมฐานนักเรียน ๕ ส

Posted on 10-April-2014 10:47 AM

รายละเอียด

570016

บรรยากาศตอนเช้าในวันแรกของการเรียนปรับพื้นฐาน

Posted on 31-March-2014 11:23 AM

รายละเอียด

570015

การประชุมครูและบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพจอมทองครั้งที่2/2557

Posted on 26-March-2014 13:09 PM

รายละเอียด

570014

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการนายธีรา หมื่นบาล

Posted on 20-March-2014 10:14 AM

รายละเอียด

570013

บรรยากาศการรายงานตัวนักเรียน นักเศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ในวันพุธ ที่ 12 มันาคม 2557

Posted on 12-March-2014 13:39 PM

รายละเอียด

570012

พระครูอนุสนธิ์ ประชาธร (พระอาจารย์รัตน์ รตนญาโณ) ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณในการจัดตั้งสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network

Posted on 12-March-2014 12:54 PM

รายละเอียด

570011

การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการรับรายงานตัวนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพจอมทองใน วันที่พุธที่ 12 มี.ค.2557

Posted on 11-March-2014 16:55 PM

รายละเอียด

570010

บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพจอมทองร่วมเดินทางส่ง อ.วรรษมน พิทาคำ ได้บรรจุครูผู้ช่่วยที่ ร.ร.บ้านโรงเรียนบ้านนาหลวง จ.แพร่ ในวันที่ 10 มี.ค. 57

Posted on 11-March-2014 16:46 PM

รายละเอียด

570009

คณะผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพจอมทองร่วมเดินทาง ครูยุภาภรณ์ เทพจันทร์ เพื่อรับตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำพูน ในวันที่ 10 มีนาคม 2557

Posted on 11-March-2014 16:31 PM

รายละเอียด
Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong