620088

14-08-2562 โครงการพิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญและประดับแถบ 2 สี

Posted on 27-August-2019 15:46 PM

รายละเอียด

620087

14-08-2562 เลือกตั้งนายก อวท. ปี 2563

Posted on 19-August-2019 09:33 AM

รายละเอียด

620086

12-08-2562 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินีนาถ ร.9

Posted on 19-August-2019 09:32 AM

รายละเอียด

620085

08-08-2562 อบรมการเขียนแผนธุรกิจ

Posted on 19-August-2019 09:32 AM

รายละเอียด

620084

07-08-2562 ถวายพระพรแม่ของแผ่นดิน

Posted on 09-August-2019 16:15 PM

รายละเอียด

620083

02-08-2562 งานประชุม อาชีวศึกษาอาเซียน

Posted on 09-August-2019 16:17 PM

รายละเอียด

620082

28-07-2562 พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

Posted on 09-August-2019 16:17 PM

รายละเอียด

620081

27-07-2562 แผนกวิชาการท่องเที่ยวดำเนินโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพมัคคุเทศก์

Posted on 09-August-2019 16:18 PM

รายละเอียด

620080

26-070-2562 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลังเข้าศึกษาดูงานในสถานประกอบการ

Posted on 09-August-2019 16:19 PM

รายละเอียด

620079

28-07-2562 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

Posted on 09-August-2019 16:19 PM

รายละเอียด

620078

26-07-2562 พิธีถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10

Posted on 09-August-2019 16:20 PM

รายละเอียด

620077

24-07-2562 ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ร.10

Posted on 14-August-2019 11:30 AM

รายละเอียด

620076

24-0072562 สาขาวิชาการบัญชี ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2562

Posted on 09-August-2019 16:21 PM

รายละเอียด

620075

24-07-2562 วันภาษาไทยแห่งชาติและรำลึกสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2562

Posted on 09-August-2019 16:22 PM

รายละเอียด

620074

17-07-2562 การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 14

Posted on 09-August-2019 16:23 PM

รายละเอียด

620073

18-08-2562 นิเทศการเรียนการสอน โรงเรียนเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)

Posted on 22-July-2019 09:15 AM

รายละเอียด

620072

15-07-2562 ประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562

Posted on 22-July-2019 09:15 AM

รายละเอียด

620071

1-07-2562 ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

Posted on 22-July-2019 09:14 AM

รายละเอียด

620070

10-07-2562 นักศึกษาฝึกสอนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอิเล็คทรอนิคส์กุ้ยหลิน ประเทศจีน

Posted on 12-July-2019 09:11 AM

รายละเอียด

620069

1-07-2562 วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562

Posted on 08-July-2019 10:57 AM

รายละเอียด