610024

07-02-2561 ร่วมงานผ้าฝ้ายจอมทอง

Posted on 16-February-2018 15:34 PM

รายละเอียด

610023

07-02-2561 CICEC Open House 2018

Posted on 16-February-2018 15:27 PM

รายละเอียด

610022

29 ม.ค. ถึง 01 ก.พ. 2561 แข่งขันหุ่นยนต์ ABU

Posted on 07-February-2018 14:54 PM

รายละเอียด

610021

31-01-2561 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนสาขาช่างเชื่อม

Posted on 31-January-2018 16:07 PM

รายละเอียด

610020

29-01-2561 ศึกษาดูงานสาขาวิชาการท่องเที่ยว

Posted on 31-January-2018 16:06 PM

รายละเอียด

610019

29-01-2561 ต้อนรับคณะดูงานจาก วก.ท่าแซะ จ.ชุมพร

Posted on 31-January-2018 16:04 PM

รายละเอียด

610018

19-01-2561 เหลือง-แสดเกมส์ ครั้งที่ 18

Posted on 25-January-2018 22:17 PM

รายละเอียด

610017

18-01-2561 ประเมินมาตรฐานลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ

Posted on 25-January-2018 22:15 PM

รายละเอียด

610016

16-01-2561 วันครู ครั้งที่ 62

Posted on 18-January-2018 21:07 PM

รายละเอียด

610015

16-01-2561 แสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการฯ

Posted on 18-January-2018 21:05 PM

รายละเอียด

610014

13-01-2561 วันเด็กแห่งชาติ

Posted on 17-January-2018 10:38 AM

รายละเอียด

610013

11-01-2561 รับนักเรียนใหม่ รอบโควต้า

Posted on 17-January-2018 10:38 AM

รายละเอียด

610012

09-01-25610 บริษัทเอส แอนด์ พี แนะแนวการฝึกงาน

Posted on 11-January-2018 14:35 PM

รายละเอียด

610011

10-01-2561 ออกกำลังกายวันพุธ

Posted on 25-January-2018 21:49 PM

รายละเอียด

610010

3-7 มกราคม 2561 การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์

Posted on 11-January-2018 01:03 AM

รายละเอียด

610009

5-7 มกราคม 2561 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี

Posted on 09-January-2018 21:16 PM

รายละเอียด

610008

29-12-2560 เยี่ยมศูนย์อาชีวะอาสา วท.เชียงใหม่

Posted on 09-January-2018 21:14 PM

รายละเอียด

610007

27-12-2560 พิธีเปิดโครงการ To Be Number one

Posted on 09-January-2018 21:12 PM

รายละเอียด

610006

18-22 ธันวาคม 2560 ประชุม อวท. ระดับภาคเหนือ

Posted on 09-January-2018 21:11 PM

รายละเอียด

610005

31-12-2560 ต้อนรับรองเลขาธิการ สอศ.

Posted on 09-January-2018 21:11 PM

รายละเอียด