630073

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 ให้การต้อนรับ นายสกุลชัย ลัพกิตโร ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและรายงานผล สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา

Posted on 28-August-2020 10:50 AM

รายละเอียด

630072

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 ดำเนินโครงการอบรมสมาชิกใหม่องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2563

Posted on 28-August-2020 10:43 AM

รายละเอียด

630071

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 การแสดงหลีดมือเพลงมาร์ชวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง และระบำสี่ภาค ในงาน "สืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ของดีอำเภอจ๋อมตอง" ประจำปี 256

Posted on 28-August-2020 10:38 AM

รายละเอียด

630070

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เข้าร่วมการจัดนิทรรศการงาน "สืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ของดีอำเภอจ๋อมตอง"

Posted on 28-August-2020 10:31 AM

รายละเอียด

630069

Posted on 28-August-2020 10:29 AM

รายละเอียด

630068

วันที่ 22 สิงหาคม 2563 นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร ครู วิทยาลัยการอาชีพจอมทองเข้าร่วมงานมุทิตาจิต

Posted on 28-August-2020 10:17 AM

รายละเอียด

630067

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 การจัดการประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Posted on 28-August-2020 10:12 AM

รายละเอียด

630066

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 ประเมินแผนธุรกิจ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร

Posted on 28-August-2020 10:08 AM

รายละเอียด

630065

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำหลักสูตรทักษะอาชีพ โรงเรียนพื้นที่นำร่องนวัตกรรมการศึกษา

Posted on 28-August-2020 10:01 AM

รายละเอียด

630064

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 ชมรมวิชาชีพการบัญชี ดำเนินโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ และการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้

Posted on 28-August-2020 09:56 AM

รายละเอียด

630063

วันที่ 17 สิงหาคม 2563 พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

Posted on 28-August-2020 09:52 AM

รายละเอียด

630062

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 รับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

Posted on 28-August-2020 09:48 AM

รายละเอียด

630061

วันที่ 12 สิงหาคม 2563 กองลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน ณ วัดดอยแก้ว

Posted on 28-August-2020 09:43 AM

รายละเอียด

630060

วันที่ 12 สิงหาคม 2563 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล

Posted on 13-August-2020 11:48 AM

รายละเอียด

630059

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล ประจำปีพุทธศักราช 2563

Posted on 13-August-2020 11:44 AM

รายละเอียด

630058

วันที่ 10-11 สิงหาคม 2563 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยีแขนกลอุตสาหกรรมในการสอนผ่านรูปแบบสะเต็มศึกษา

Posted on 13-August-2020 11:37 AM

รายละเอียด

630057

รางวัลระดับ เหรียญเงิน เรื่อง แอพพลิเคชั่น CICEC ประชาสัมพันธ์

Posted on 13-August-2020 11:32 AM

รายละเอียด

630056

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 พระเดชพระคุณพระเทพมงคลโมลี เจ้าอาวาสวัดล้านนาญาณสังวราราม มอบประกาศเกียรติคุณแก่วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

Posted on 13-August-2020 11:24 AM

รายละเอียด

630055

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน

Posted on 13-August-2020 11:20 AM

รายละเอียด

630054

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 โครงการพัฒนาและจัดทำแผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2563

Posted on 13-August-2020 11:16 AM

รายละเอียด
Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

www.facebook.com/ciceccm