610134

30-10-2561 เลี้ยงส่งครูย้าย 3 ท่าน

Posted on 07-November-2018 16:34 PM

รายละเอียด

610133

23-10-2561 วันปิยมหาราช

Posted on 07-November-2018 16:33 PM

รายละเอียด

610132

22-10-2561 พิธีเปิดชุมชน OTOP นวัตวิถี จ.เชียงใหม่

Posted on 07-November-2018 16:33 PM

รายละเอียด

610131

16-10-2561 ต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ธุรการ

Posted on 16-October-2018 15:58 PM

รายละเอียด

610130

13-10-2561 วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

Posted on 16-October-2018 15:56 PM

รายละเอียด

610129

12-10-2561 ต้อนรับคณะดูงาน วท.เวียงป่าเป้า

Posted on 16-October-2018 15:55 PM

รายละเอียด

610128

09-11 ตุลาคม 2561 ร่วมการแข่งขันควบคุมหุ่นยนต์ 4.0

Posted on 16-October-2018 15:53 PM

รายละเอียด

610127

11-10-2561 สอบคัดเลือกครูช่างเชื่อม-เจ้าหน้าที่ธุรการ

Posted on 16-October-2018 15:53 PM

รายละเอียด

610126

3-7 ตุลาคม 2561 โครงการ AWARE 2

Posted on 16-October-2018 15:51 PM

รายละเอียด

610125

18-09-2561 การแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร

Posted on 16-October-2018 15:51 PM

รายละเอียด

610124

19-09-2561 โครงการสัมมนาทางวิชาการ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

Posted on 19-September-2018 16:23 PM

รายละเอียด

610123

15--09-2561 งานมุทิตาจิต รองโกเมศร์

Posted on 19-September-2018 16:21 PM

รายละเอียด

610122

15-16 กันยายน 2561 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพฯ

Posted on 19-September-2018 16:19 PM

รายละเอียด

610121

12-09-2561 การทำกระถางต้นไม้จากยางรถยนต์

Posted on 19-September-2018 16:18 PM

รายละเอียด

610120

11-09-2561 โครงการเวทีแลกเปลี่ยนฯ ปวช.3 ระบบปกติ

Posted on 19-September-2018 16:17 PM

รายละเอียด

610119

11-09-2561 ขอแสดงความยินดีครูปุญย์วริศ

Posted on 19-September-2018 16:17 PM

รายละเอียด

610118

6-7 กันยายน 2561 อบรมหลักสูตรการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ

Posted on 11-September-2018 15:04 PM

รายละเอียด

610117

10-09-2561 มอบช่อดอกไม้

Posted on 11-September-2018 15:03 PM

รายละเอียด

610116

05-09-2561 ปลูกดอกปอเทืองริมรั้ว

Posted on 07-September-2018 10:42 AM

รายละเอียด

610115

01-09-2561 ร่วมงานเกษียณอายุราชการ ภาคเหนือ

Posted on 07-September-2018 10:41 AM

รายละเอียด