640012

วันที่ 30 มกราคม 2564 พิธีเปิดงานวันดอกไม้บานที่เกษตรสันป่าตอง Open House @KasetSanpatong

Posted on 16-February-2021 13:20 PM

รายละเอียด

640011

วันที่ 21 มกราคม 2563 กิจกรรมขับเคลื่อนและส่งเสริมวิทยาลัยการอาชีพจอมทองให้จัดการอาชีวะและเทคนิคศึกษาไตรภาคี

Posted on 16-February-2021 13:18 PM

รายละเอียด

640010

วันที่ 14 มกราคม 2564 โนบายการปฏิบัติราชการและการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

Posted on 16-February-2021 13:14 PM

รายละเอียด

640009

วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 ผู้บริหาร ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาและงานแนะแนวการศึกษาเข้าร่วมประชุมออนไลน์ให้สัมภาษณ์และให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับกองทุนเ

Posted on 16-February-2021 13:10 PM

รายละเอียด

640008

วันที่ 7 มกราคม 2564 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์

Posted on 16-February-2021 13:05 PM

รายละเอียด

640007

วันที่ 4 มกราคม 2564 ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

Posted on 16-February-2021 13:01 PM

รายละเอียด

640006

สวัสดีปีใหม่ 2564

Posted on 05-January-2021 20:30 PM

รายละเอียด

640005

วันที่ 28-29 ธันวาคม 2563 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่แนวปฏิบัติที่ดี

Posted on 05-January-2021 20:24 PM

รายละเอียด

640004

24 ธันวาคม 2563 ข้ารวมพลัง kick off เชียงใหม่ไร้ฝุ่นควันกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์

Posted on 05-January-2021 20:01 PM

รายละเอียด

640003

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 โครงการจัดหาสมาชิกดีเด่น โครงการภายใต้การนิเทศ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

Posted on 05-January-2021 19:57 PM

รายละเอียด

640002

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 งานโครงการพิเศษและบริการชุมชม ร่วมออกศูนย์อำเภอยิ้มอำเภอจอมทอง

Posted on 05-January-2021 19:52 PM

รายละเอียด

640001

#ระดับเหรียญทองดีเด่น ประเภท สถานศึกษาขนาดกลาง องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่

Posted on 05-January-2021 19:50 PM

รายละเอียด

630123

วันเสาร์ ที่ 19 ธันวาคม 2563 การต้อนรับท่านยศพล เวณุโกเศศ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เนื่องในโอกาสตรวจเยี่ยมสถานศึกษาและมอบนโยบายให้กับสถานศึ

Posted on 23-December-2020 20:52 PM

รายละเอียด

630122

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563

Posted on 23-December-2020 20:49 PM

รายละเอียด

630121

วันที่ 15-16 ธันวาคม 2563 การประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม

Posted on 23-December-2020 20:45 PM

รายละเอียด

630120

วันที่ 14 ธันวาคม 2563 บริษัท car con จำกัด ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีในความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น ในการฝึกงานเทคนิคชาวต่างชาติ

Posted on 23-December-2020 20:39 PM

รายละเอียด

630119

วันที่ 14 ธันวาคม 2563 รต้อนรับพร้อมมอบช่อดอกไม้ให้กับครูใหม่

Posted on 23-December-2020 20:37 PM

รายละเอียด

630118

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำนักเรียนจิตอาสา ร่วมกิจกรรม ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

Posted on 23-December-2020 20:33 PM

รายละเอียด

630117

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือไตรภาคีเครือข่าย ระหว่างวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 และสถานประกอบการในอำเภอแ

Posted on 23-December-2020 20:31 PM

รายละเอียด

630116

วันที่ 7 ธันวาคม 2563 องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ได้เข้ารับการประเมิน องค์การฯ มาตราฐานดีเด่น และสมาชิกดีเด่น โครงกา

Posted on 23-December-2020 20:27 PM

รายละเอียด
Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong