630122

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563

Posted on 23-December-2020 20:49 PM

รายละเอียด

630121

วันที่ 15-16 ธันวาคม 2563 การประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม

Posted on 23-December-2020 20:45 PM

รายละเอียด

630120

วันที่ 14 ธันวาคม 2563 บริษัท car con จำกัด ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีในความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น ในการฝึกงานเทคนิคชาวต่างชาติ

Posted on 23-December-2020 20:39 PM

รายละเอียด

630119

วันที่ 14 ธันวาคม 2563 รต้อนรับพร้อมมอบช่อดอกไม้ให้กับครูใหม่

Posted on 23-December-2020 20:37 PM

รายละเอียด

630118

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำนักเรียนจิตอาสา ร่วมกิจกรรม ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

Posted on 23-December-2020 20:33 PM

รายละเอียด

630117

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือไตรภาคีเครือข่าย ระหว่างวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 และสถานประกอบการในอำเภอแ

Posted on 23-December-2020 20:31 PM

รายละเอียด

630116

วันที่ 7 ธันวาคม 2563 องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ได้เข้ารับการประเมิน องค์การฯ มาตราฐานดีเด่น และสมาชิกดีเด่น โครงกา

Posted on 23-December-2020 20:27 PM

รายละเอียด

630115

วันที่ 7 ธันวาคม 2563 ครูและนักศึกษาจิตอาสาบริการกางเต๊นท์ เพื่อเตรียมจัดงานทำบุญครบรอบ 1 ปี มรณภาพหลวงปู่ทอง

Posted on 23-December-2020 20:23 PM

รายละเอียด

630114

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

Posted on 23-December-2020 20:19 PM

รายละเอียด

630113

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า จ.เชียงราย และต้อนรับนางสาวระพีพรรณ อินทะรน ครูแผนกวิชาการบัญชี ที่ได้ย้ายมาดำ

Posted on 23-December-2020 20:16 PM

รายละเอียด

630112

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม

Posted on 23-December-2020 20:12 PM

รายละเอียด

630111

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

Posted on 23-December-2020 20:09 PM

รายละเอียด

630110

วันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2563 การอบรมทบทวนเกณฑ์การประเมิน อวท.

Posted on 23-December-2020 20:02 PM

รายละเอียด

630109

วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2563 อบรมออนไลน์ผ่าน MS-Teams หลักสูตร 1

Posted on 23-December-2020 20:00 PM

รายละเอียด

630108

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 โครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ อำเภอจอมทอง

Posted on 23-December-2020 19:57 PM

รายละเอียด

630107

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ให้การต้อนรับ นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

Posted on 23-December-2020 19:55 PM

รายละเอียด

630106

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 กิจกรรม​ Entrepreneurship Boost Camp ใน Season 2

Posted on 16-November-2020 19:40 PM

รายละเอียด

630105

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 งานสืบสานประเพณีลอยกระทง

Posted on 16-November-2020 19:36 PM

รายละเอียด

630104

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 ร่วมแสดงความยินดีกับท่าน ผอ.ณัฐนนท์ ภู่อริยพงศ์ ในโอกาสรับตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำปาง

Posted on 01-November-2020 15:26 PM

รายละเอียด

630103

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เข้าน้อมกราบถวายมุทิตาสักการะเจ้าคุณพระสุวรรณเมธี

Posted on 01-November-2020 15:24 PM

รายละเอียด
Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong