600108

การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาตามสภาพจริง

Posted on 05-October-2017 10:16 AM

รายละเอียด

600107

การประเมินแผนธุรกิจ ประจำปี 2560

Posted on 05-October-2017 10:14 AM

รายละเอียด

600106

ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 8 อำเภอสายใต้

Posted on 15-September-2017 09:38 AM

รายละเอียด

600105

บริจาคโลหิต

Posted on 11-September-2017 09:51 AM

รายละเอียด

600104

โครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ

Posted on 11-September-2017 09:44 AM

รายละเอียด

600103

การประชุมวิชาการฯ สถานศึกษา

Posted on 11-September-2017 09:27 AM

รายละเอียด

600102

ประเมินศูนย์บ่มเพาะ ระดับภาค ภาคเหนือ

Posted on 11-September-2017 09:14 AM

รายละเอียด

600101

Thailand STEM Festival 2017

Posted on 11-September-2017 08:56 AM

รายละเอียด

600100

การแข่งขันวงดนตรีโฟล์คซอง ระดับสถานศึกษา

Posted on 11-September-2017 08:35 AM

รายละเอียด

600099

โครงการปลูกหญ้าแฝก "หญ้าแฝก กำแพงมีชีวิต ตามศาสตร์พระราชา"

Posted on 30-August-2017 05:54 AM

รายละเอียด

600098

ออกหน่วยบริการชุมชนอำเภอยิ้ม

Posted on 30-August-2017 05:53 AM

รายละเอียด

600097

การประชุมเชิงปฏิบัติการระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพแบบออนไลน์

Posted on 30-August-2017 05:52 AM

รายละเอียด

600096

โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา

Posted on 30-August-2017 05:51 AM

รายละเอียด

600095

โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ดำเนินการโดย งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ฝ่ายวิชาการ

Posted on 30-August-2017 05:49 AM

รายละเอียด

600094

นายนันท์นิพัทธ์ สาลีวัน รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา คณะครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมเตรียมดินใส่ถุงดำปลูกดอกดาวเรือง

Posted on 30-August-2017 05:48 AM

รายละเอียด

600093

อบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี Express ตามโครงการพัฒนาทักษะ นักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี

Posted on 30-August-2017 05:46 AM

รายละเอียด

600092

ต้อนรับและมอบของที่ระลึกให้แก่ครูผู้ช่วย 4 ท่าน

Posted on 30-August-2017 05:45 AM

รายละเอียด

600091

ต้อนรับคณะดูงานจาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ และมอบของที่ระลึกให้แก่ครูผู้ช่วย

Posted on 30-August-2017 05:42 AM

รายละเอียด

600090

โครงการศึกษาดูงานแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

Posted on 25-August-2017 14:36 PM

รายละเอียด

600089

ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

Posted on 25-August-2017 14:36 PM

รายละเอียด