630053

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ดำเนินโครงการยกระดับอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การนิเทศติดตามการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2563

Posted on 13-August-2020 11:14 AM

รายละเอียด

630052

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 25

Posted on 13-August-2020 11:10 AM

รายละเอียด

630051

4-5 สิงหาคม 2563 การฝึกอบรมงานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และติดตั้งจานดาวเทียม

Posted on 07-August-2020 15:40 PM

รายละเอียด

630050

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 โครงการ Green New Tree Earth Friendly Product

Posted on 07-August-2020 15:32 PM

รายละเอียด

630049

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 โครงการพัฒนาองค์ความรู้การใช้ภาษาต่างประเทศ ในการประกอบอาชีพสู่มาตรฐานสากล ประจำปีการศึกษา 2563

Posted on 07-August-2020 15:30 PM

รายละเอียด

630048

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563

Posted on 07-August-2020 15:28 PM

รายละเอียด

630047

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ออกตลาดนัดจำหน่ายพิซซ่า

Posted on 05-August-2020 19:06 PM

รายละเอียด

630046

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 อบรมส่งเสริมศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการใหม่และการเขียนแผนธุรกิจ

Posted on 05-August-2020 19:08 PM

รายละเอียด

630045

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 พิธีไหว้ครู ครอบครูช่าง และทำบุญอาคารเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

Posted on 05-August-2020 19:08 PM

รายละเอียด

630044

Posted on 31-July-2020 22:45 PM

รายละเอียด

630043

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติและรำลึกสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2563

Posted on 05-August-2020 19:11 PM

รายละเอียด

630042

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

Posted on 05-August-2020 19:12 PM

รายละเอียด

630041

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 กิจกรรมจิตอาสา โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ( 1 คน 1 ต้น 1 ฝน )

Posted on 05-August-2020 19:13 PM

รายละเอียด

630040

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

Posted on 05-August-2020 19:13 PM

รายละเอียด

630039

วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563

Posted on 05-August-2020 19:14 PM

รายละเอียด

630038

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จฯ พระเจ้าอยู่หัว

Posted on 05-August-2020 19:15 PM

รายละเอียด

630037

Posted on 22-July-2020 15:57 PM

รายละเอียด

630036

ทยาลัยการอาชีพจอมทอง ขอแสดงความยินดีกับทีมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  "แอพลิเคชั่น CICEC ประชาสัมพันธ์" ผลงานของนักเรียนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Posted on 21-July-2020 17:25 PM

รายละเอียด

630035

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ต้อนรับคณะดูงานจาก วท.เชียงใหม่

Posted on 05-August-2020 19:15 PM

รายละเอียด

630034

Posted on 21-July-2020 11:50 AM

รายละเอียด
Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

www.facebook.com/ciceccm