630033

ประกาศประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักเรียนทุน รับทุนการศึกษาเฉลิมราช รุ่นที่2 ปีการศึกษา 2563

Posted on 17-July-2020 21:01 PM

รายละเอียด

630032

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ยินดีต้อนรับ รองผู้อำนวยการคนใหม่ " รองผู้อำนวยการ กัญญา ทาระนัด "

Posted on 17-July-2020 20:57 PM

รายละเอียด

630031

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในวิทยาลัยฯ และโครงการปลูกต้นไม้

Posted on 05-August-2020 19:16 PM

รายละเอียด

630030

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 หน่วยตำรวจสันติบาลเชียงใหม่ ดำเนินการจัดการอบรมโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รุ่นที่ 4

Posted on 16-July-2020 14:48 PM

รายละเอียด

630029

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ร่วมพิธีเปิดโครงการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมใจป้องกันภัยบนท้องถนนและภัยพิบัติ

Posted on 15-July-2020 13:54 PM

รายละเอียด

630028

วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 ครูและนักเรียนแผนกวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินการฝึกอบรมวิชาอาหารว่างยอดนิยม

Posted on 15-July-2020 13:52 PM

รายละเอียด

630027

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2563

Posted on 15-July-2020 13:49 PM

รายละเอียด

630026

วันที่ 6-8 กรกฎาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น รายวิชา "ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็ก"

Posted on 06-July-2020 21:57 PM

รายละเอียด

630025

Posted on 06-July-2020 21:54 PM

รายละเอียด

630024

Posted on 03-July-2020 16:02 PM

รายละเอียด

630023

Posted on 03-July-2020 15:31 PM

รายละเอียด

630022

Posted on 03-July-2020 15:25 PM

รายละเอียด

630021

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการปลูกฝังจิตสำนึกด้านการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประจำปีการศ

Posted on 03-July-2020 15:12 PM

รายละเอียด

630020

คู่มือนักเรียน นักศึกษา" 

Posted on 02-July-2020 20:17 PM

รายละเอียด

630019

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เปิดทำการเรียนการสอนวันแรก ตามมาตรการการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19

Posted on 01-July-2020 20:27 PM

รายละเอียด

630018

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช. 1 และระดับชั้น ปวส. 1 ประจำปีการศึกษา 2563

Posted on 30-June-2020 16:51 PM

รายละเอียด

630017

Posted on 30-June-2020 16:51 PM

รายละเอียด

630016

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 โครงการระบบดูแลผู้เรียนกิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายผู้ปกครองในการดูแลผู้เรียน (การประชุมผู้ปกครอง) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

Posted on 30-June-2020 14:14 PM

รายละเอียด

630015

วันที่ 29 มิถุนายน 256 การประเมินออกตรวจรับรองตนเองของสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

Posted on 29-June-2020 20:40 PM

รายละเอียด

630014

เตรียมพร้อมรับการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ตามแนวปฏิบัติการเปิดภาคเรียนในสถานการณ์ Covid-19

Posted on 27-June-2020 15:36 PM

รายละเอียด
Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

www.facebook.com/ciceccm