Posted on 20-February-2014 15:28 PM

วิทยาลัยการอาชีพจอมทองเข้าร่วมงานมหกรรมผ้าฝ้ายตอมือ ๑๑๓ ปี๋ ของดีจ๋อมตอง ครั้งที่ ๗  ประจำปี ๒๕๕๗ วันที่ ๑๓-๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗ นำโดยท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยากรอาชีพจอมทอง นางอรัญญา กิมภิระ คณะผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมงานและมีการจัดแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ของวิทยาลัย ให้ผู้ที่มาเที่ยวงานได้ดูและชื่นชมผลงานและมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกรับของรางวัลเป็นที่ระลึก  และทางวิทยาลัยการอาชีพจอมทองมีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่าน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายวิเชียร พุฒิวิญญู  ได้เข้ามาเยี่ยมชมผลงานของวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง