Posted on 31-March-2014 11:23 AM

บรรยากาศตอนเช้าในวันแรกของการเรียนปรับพื้นฐานสำหรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 12 เมษายน 2557 

Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong