Posted on 30-June-2014 11:25 AM
งานโครงการพิเศษและบริการชุมชนออกดำเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center ประจำปีงบประมาณ 2557 ให้บริการตรวจ เช็ค ซ่อม รถจักรยานยนต์ เครื่องจักรกลทางการเกษตร เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ณ เทศบาลตำบลจอมทอง อ.จอมทอง ในวันที่ 28-29 มิ.ย. 57 โดยมีท่านผู้อำนวยการอรัญญา  กิมภิระ มาตรวจเยี่ยมศูนย์และให้กำลังใจในการปฏิบัติงานของทีมช่างชุมชน หลังจากที่มีการฝึกอบรมความรู้ให้กับตัวแทนช่างชุมชนแล้วก็สามารถที่จะดูแลตรวจเช็คซ่อมเครื่องยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าเบื้องต้นให้กับชุมชนด้วยตนเอง
Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong