Posted on 10-July-2014 12:09 PM
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2557 โดยมีคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษาร่วมขบวนแห่เทียนจำนำพรรษา นำเทียนพรรษาไปถวายที่วัดล้านนาญาณสังวราราม และ วัดห้วยตองสัก ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 เวลา 14.00 น.  
Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong