Posted on 28-July-2014 10:05 AM
วันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม 2557 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เชียงใหม่ ร่วมโครงการปลูกป่า บวชป่า รักษาต้นน้ำ เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี ที่ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong