Posted on 28-July-2014 15:45 PM

การแข่งขันกีฬาอาชีวเกมส์ครั้งที่ 9 พระเจ้าเสือเกมส์ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดพิจิตร ระหว่างวันที่  18 - 25 กรกฏาคม 2557 ทางวิทยาลัยการอาชีพจอมทองได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน  ทั้งนี้มีกีาเซปักตะกร้อ  ประเภททีมชุดหญิง  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  ประเภททีมเดี่ยว  ได้รองชนะเลิศ อันดับ1 รายนามนักกีฬา ของวิทยาลัยการอาชีพจอมทองที่เข้าร่วม  มีทั้งหมด 4 คน ดังนี้   1.  นางสาวอังคณา  ลามือ   บัญชี 2  2.นางสาวอณุภา  พงศ์ไพรสณฑ์ บัญชี 2  3. นางสาวฐิติรัตน์  อินต๊ะปัน ท่องเที่ยว 1  4. นางสาวศิรประภา  ธรรมใจ  ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1  

Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong