Posted on 23-January-2015 13:26 PM

นักกีฬาวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชน เทศบาลตำบลจอมทอง ประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ และในวันที่แข่งขันท่านผู้อำนวยการ อรัญญา กิมภิระ พร้อมทั้งคณะครูและเจ้าหน้าที่ และนักเรียนได้ร่วมเชียร์ให้กำลังใจกับนักกีฬาของวิทยาลัยด้วย ผลปรากฏว่า ได้รับรางวัลชนะเลิศกีฬาฟุตซอล อายุไม่เกิน ๑๖ ปี ผู้ควบคุมแลฝึกซ้อมทีมนักกีฬาโดย คุณครูธงชัย ทองเสวก ทั้งนี้เนื่องจากได้รับรางวัลชนะเลิศ นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ได้จัดให้มีการมอบถ้วยรางวัล และเงินรางวัล ให้กับคณะนักกีฬาที่ชนะเลิศในครั้งนี้ด้วย เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่นักกีฬาต่อไป ในวันศุกร์ ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong