Posted on 28-January-2015 10:25 AM
ภาพบรรยากาศการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ V-net ของนักเรียน ปวช.3 ประจำปีการศึกษา2557 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ณ สนามสอบ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong