Posted on 24-June-2015 08:59 AM
การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับจังหวัดเชียงใหม่ปี 2558 ที่วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2558 และวิทยาลัยการอาชีพจอมทองได้ดำเนินจัดการแข่งขันมวยไทย และมวยสากลสมัครเล่น เพื่อเป็นตัวแทนระดับภาค ที่จังหวัดเชียงราย โดย ครูธงชัย ทองเสวก คณะครู และผู้บริหารของวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ซึ่งประเภทกีฬาที่แข่งขัน มี 3 ประเภท คือ  1. กีฬาฟุตชอล 2. กีฬาเปตอง 3. กีฬามวยไทย และมวยสากลสมัครเล่น ซึ่งผลการแข่งปรากฏว่า นักกีฬาของวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ประเภทกีฬาที่ได้ไปต่อระดับภาคต่อดังนี้  มวย 5 คน เปตองหญิง 2 คน และเซปักตะกร้อหญิง 4 คน หัวหน้ากีฬาและนันทนาการรายงาน
Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong