Posted on 11-August-2015 17:55 PM
นางอรัญญา  กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง รองผู้อำนวยการ และคณะครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมพิธีถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ในปีนี้ตรงกับวันพุธ 12 สิงหาคม 2558 และเป็นปีมหามงคลยิ่ง เนื่องจากสมเด็จพระบรมราชินีนารถ ทรงมีพระชนมายุครบ 83 พรรษา   คำขวัญวันแม่ 2558   ดินและน้ำ ลมและฟ้า ป่าและเขา   รวมกันเข้า คือทรัพย์สิน แผ่นดินแม่   ฝากลูกไทย ร่วมใจภักดิ์ รักดูแล   เพื่อมอบแก่ หลานเหลนไทย ไปชั่วกาล ..
Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong