Posted on 19-December-2016 21:49 PM
คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ร่วมแสดงความยินดีโดยมอบช่อดอกไม้ให้ กับนายธีรา หมื่นบาล รองผู้อำนวยการ ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง และได้กล่าวลานักเรียนนักศึกษาพร้อมให้โอวาท และได้มอบรถจักรยาน จำนวน 4 คันและพัดลม 2 ตัวให้กับนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพจอมทองไว้ใช้ภายในสถานศึกษา ณ บริเวณหน้าเสาธงวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙
Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong