Posted on 10-January-2017 11:53 AM
๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ วิทยาลัยการอาชีพจอมทองได้รับเกียรติจาก ท่านนายอำเภอจอมทอง นางสาวนิติยา พงษ์พานิช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสา รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ ในครั้งนี้ มีบริการตรวจรถก่อนใช้เดินทางปลอดภัย ให้บริการตรวจเช็ครถทุกชนิด และบริการ ที่นั่งพักผ่อน น้ำดื่ม กาแฟ ผ้าเย็น สอบถามข้อมูลเส้นทาง สถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร ฟรี
Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong