Posted on 14-June-2017 13:27 PM
  วันที่ 12 มิถุนายน 2560 บริษัท ไทยซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาระบบทวิภาคี ที่เข้าร่วมโครงการ ความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี รุ่นที่ 1 โดยมีนักศึกษาระดับชั้น ปวส. จากวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง รับมอบประกาศนียบัตรจำนวน 7 คน โดยนายดาว ลุงปันต๊ะ ได้รับรางวัล นักศึกษาทวิภาคีดีเด่น สาขาเครื่องรับโทรทัศน์ระบบดิจิตอล และนายสานิตย์ ชิดชิกุล ได้รับรางวัล นักศึกษาทวิภาคีดีเด่น สาขาระบบเครื่องทำความเย็น โดยมี นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และนายวรานนท์ คำมาวัน ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมแสดงความยินดี ณ บริษัท ไทยซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด เขตสาทร กรุงเทพมหานคร